គ.ស ១៩៩៥

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៤៩ ខ្សែទី១ ខែ មករា កុម្ភៈ មីនា ព.ស ២៥៣៨ គ.ស ១៩៩៥

C-កម្ពុជសុរិយា លេខ ១-១៩៩៥  
D-បញ្ជីរឿង  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ព្រះធម៌របស់ព្រះពុទ្ធ (តចប់) --ដោយភិក្ខុ Jagdish Kasyapaបកប្រែដោយ ឈន អៀម
២-សង្គាយនា ទី ៥ ១៥
៣-កោសម្ខិកភិក្ខុ --ដោយ ម៉ែន ប្រាង និង អាំ ឆន តាមព្រះយោបល់នៃសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជគណៈមហានិកាយ ១៩
៤-បញ្ហាបួស --សម្ដេចព្រះមង្គលទេពាចារ្យ អ៊ុម – ស៊ុម ( សង្ឃត្ថេរោ ) ២៧
៥-ទស្សនវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចពុទ្ធសាសនា --បកប្រែ : ឈន អៀម ៣៥
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៦-កាព្យរំលឹកអំពីអក្សរខ្មែរ ៤៥
៧-ច្បាប់កេរកាលថ្មី ៤៨
៨-លក្ខណៈពិសេសនៃជនជាតិខ្មែរ --ស្រាវជ្រាវដោយ ហៀន វណ្ណរត្ន ៦២
៩-ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយះអក្សរសាស្ដ្ររបស់ខ្លួន --បកប្រែដោយ ឈន អៀម ៧៥
១០-ការសូត្រមន្តរំដោះគ្រោះ --រៀបរៀងដោយ ម៉ែន ប្រាង្គ និង អាំ ឆន ១០០
១១-ឈ្មោះបទភ្លេងខ្មែរ --ស្រាវជ្រាវដោយ យី ធន់ ១០៦
១២-គួរយើងទុកវត្ថុខ្លះនៅខាងក្រោយយើង --ប្រែ និងរៀបរៀងដោយ ហៀន វណ្ណរ័ត្ន ១១១
១៣-រឿងមិត្តសម្លាញ់ ២ នាក់ --ដោយ កុសល ១១២
១៤-សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃចម្លើយប្រស្នាកំណាព្យ ១១៥
១៥-ចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា ១១៧
១៦-អ្នកប្រើជញ្ជីង ១២១
១៧-កំណាព្យប្រស្នា ការលុបដ៍ចម្លែក --គង់ វេទ ១២៣
១៨-សេចក្ដីអំពាវនាវរបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១២៤

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៤៩ ខ្សែទី២ ខែ មេសា ឧសភា មិថុនា ព.ស ២៥៣៨ គ.ស

A-គំរប  
C-កម្ពុជសុរិយា លេខ ១-១៩៩៥  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ពុទ្ធសាសនា និងសង្គម --(ព្រះតេជព្រះគុណវិមលរតនៈ)
២-បែបបទដើម្បីមើលឃើញព្រះពុទ្ធ --(ព្រះតេជព្រះគុណវិមលរតនៈ) ១០
៣-អំពីភិក្ខុ ឬភិក្ខុសង្ឃ –(ឈន អៀម) ១៥
៤-ការចាំវស្សារបស់ព្រះសង្ឃ --(ម៉ែន ប្រាង និង អាំ ឆន) ៤៣
៥-ការចេញវស្សារបស់ព្រះសង្ឃ --(ម៉ែន ប្រាង និង អាំ ឆន) ៥៥
៦-កថិនទាន –(ម៉ែន ប្រាង និង អាំ ឆន) ៦៥
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៧-សិលាចារឹកជាប្រភពនៃការសិក្សាអក្សរសាស្ដ្រ និងប្រវត្តិសាស្ត្រ នៃប្រទេសកម្ពុជា --(បណ្ឌិត ឡុង-សៀម) ៧៩
៨-ច្បាប់ល្បើកថ្មី --(ព្រះភិរម្យភាសា អ៊ូ ហៅ ង៉ុយ) ៩៦
៩-បញ្ជីឈ្មោះបទភ្លេងខ្មែរ (ត) --(ស្រាវជ្រាវដោយ យី ធន់) ១៣០
១០-គួរត្រាប់ដើមត្នោត --(កវី អ៊ូ ចុង) ១៣៦
១១-ការប្រព្រឹត្តនាំអោយថោកព្រះពុទ្ធសាសនា --(វ៉ាយ វិបុល) ១៣៨
១២-គំនិតស្វែងយល់ពីអ្នកជក់បារី --(វេជ្ជ. ឃុន ង៉ែត និង ហៀន វណ្ណរត្ន) ១៤២
១៣-សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃចម្លើយប្រស្នាកំណាព្យ ១៤៩
១៤-ចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា --(តឹក ប៊ុន ឈឿន) ១៤៧
១៥-កំណាព្យប្រស្នា –(វណ្ណ ស៊ុនហេង) ១៤៩
១៦-គម្ពីរព្រះត្រៃបិដកប្រែរបស់ខ្មែរ ត្រូវបានបោះពុម្ពជាថ្មី --(ឱម ខែម) ១៥០

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៤៩ ខ្សែទី៣ ខែ កក្កដា សីហា កញ្ញា ព.ស ២៥៣៨ គ.ស

A-គម្រប  
C-កម្ពុជសុរិយា លេខ ១-១៩៩៥  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អត្ថបទរដ្ឋបាល  
១-ប្រកាស ស្ដីពីការបែងចែកភារកិច្ចជួនរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការ និងទីប្រឹក្សាក្រសួងធម្មការ និងសាសនា
២-សេចក្ដីសំរេច ស្ដីពីការចាត់តាំងឲ្យបំពេញការងារបន្ថែម
II. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
៣-ចីវររបស់ព្រះសង្ឃ (ម៉ែន ប្រាង្គ និងអាំ ឆន)
៤-សូធ្យសូមទាន់ព្រះសមោធាន (លោក ជឹម ពៅ) ១៦
III- អក្សរសាស្ត្រទូទៅ  
៥-បណ្ដាំក្រុមង៉ុយ ១៧
៦-ពាក្យបណ្ដាំរបស់បិតា (លោក ម៉ែន ប្រាង្គ និងអាំ ឆន) ២៧
៧-ចាស់ពុំទាន់ទុំ (លោក ជឹម ពៅ) ៣៧
៨-បញ្ជីឈ្មោះបទភ្លេងខ្មែរ(ត) ៣៨
៩-សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃចម្លើយប្រស្នាកំណាព្យ ៤៥
១០-ចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា (លោក សរ ចន្ទរិទ្ធិ) ៤៨
១១-កំណាព្យប្រស្នា ៥៤
IV-កំណត់ និងប្រវត្តិការណ៍  
១២-ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្ដម ឈន អៀម នៅប្រទេសជប៉ុន ៥៦
១៣-ការបែងចែកគម្ពីរព្រះត្រៃបិដក ៦៩

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៤៩ ខ្សែទី៤ ខែ តុលា វិច្ឆិកា ធ្នូ ព.ស ២៥៣៨ គ.ស ១៩៩៥

A-គម្រប  
C-កម្ពុជសុរិយា លេខ ១-១៩៩៥  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ការថ្វាយព្រះភ្លើង និង ការចែកព្រះសារីរិកធាតុ ព្រះសម្ពុទ្ធ --(លោក ម៉ែន ប្រាង និង អាំ ឆន)
២-ឧបស្សយានិសង្ស --(សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន-ណាត)
៣-មឃមាណវត្ថុ --(សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត) ១៣
៤-អំពីភិក្ខុសង្ឃ --(លោក ឈន អៀម) ២៤
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៥-វត្ដអារាមជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ របស់ប្រជារាស្ត្រ --(លោក យី ធន់) ៤០
៦-បុណ្យមហាអំបុក --(លោក មៀច ប៉ុណ្ណ) ៦៩
៧-ពុទ្ធកិច្ច ៥ យ៉ាង --(លោក វ៉ាយ វិបុល) ៧៧
៨-ឆ្កួត ៨ យ៉ាង --(លោក នូច ជឹម) ៧៨
៩-សេចក្ដីជូនដំណឹងពីចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា និង កំណាព្យប្រស្នា ៨១
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១០-ការបែងចែកគម្ពីរព្រះត្រៃបិដក (ត) ៨៣
១១-កាលប្បវត្តិនៃសកម្មភាពសំខាន់ៗ របស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ឆ្នាំ ១៩៩៥ ៨៧

គ.ស ២០០០

អត្ថបទ ក្បាល ទី ១ ឆ្នាំ ទី ៥៤ ខ្សែទី១ ខែ មករា - កុម្ភៈ - មីនា ព.ស. ២៥៤៣ គ.ស ២០០០

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-មិត្តកថា ការសំដែងពីជនដែលគួរ និងមិនគួរសេពគប់ --(ឱម ខែម )
២-ទស្សនៈព្រះពុទ្ធសាសនា --(សម្ដេច អ៊ុម ស៊ុម )
៣-គុណសីល --(សម្ដេច អ៊ុម ស៊ុម ) ១៦
៤-សុខរបស់អ្នករក្សាសីល --(សម្ដេច អ៊ុម ស៊ុម ) ១៧
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និង អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
៥-ជីវប្រវត្តិសម្ដេចព្រះមង្គលទេពាចារ្យ អ៊ុម ស៊ុម ១៨
៦-ទង់ពុទ្ធសាសនា និង ចម្រៀងសូត្របង្ហូត និង ដាក់ទង់ --(ឱម សុមេធា ) ២៩
៧-សុចរិត ៨ ប្រការ ជាមង្គលរបស់ស្រី --(ឱម ខែម ) ៣៦
៨-សិលាចារឹកថ្មី ១ ka 64 នៅភូមិមេលប់ ក្បែរស្នាយពល និងបញ្ហាជាតិពន្ធុនាមពីរ គឺ « ខ្មែរ» និង «មលេង » --(វង់ សុធារ៉ា ) ៤១
៩-អំពីការបន្តចំណេះដឹងពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយ តាមរយៈបណ្ណាល័យ --(យី ធន់ ) ៥៩
១០-ដើមកំណើតនៃស្លា - ម្លូ - កំបោរ --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៦៦
១១-ចិត្តមិនព្រមចាស់ --(ញូង សឿង ) ៧៣
១២-មនុស្សលោកច្នៃត្រៃលក្ខណ៍ --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៧៧
១៣-ក្លិនវប្បធម៌ប្រហុកខ្មែរ --(គង្គ ប៊ុនឈឿន ) ៨១
III- កំណត់ និង ប្រវត្តិការណ៍  
១៤-ពិធីទទួលសៀវភៅពីគណៈប្រតិភូ WCRP/Japan ៨២
១៥-ការជួបជុំប្រជុំការងារជាមួយអង្គការ WCRP/Japan ៨៩
១៦-គណៈកម្មការទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយា ៩១
១៧-សេចក្ដីជូនដំណឹង ៩៥

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៥៤ ខ្សែទី២ ខែ មេសា - ឧសភា - មិថុនា ព.ស. ២៥៤៤ គ.ស. ២០០០

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ពុទ្ធសាសនា និង តម្លៃសីលធម៌ចំពោះស្វាមី - ភរិយា --(ឱម ខែម )
២-តើអ្វីជាមង្គលរបស់មនុស្សគ្រប់រូប --(ឱម ខែម )
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និង អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
៣-ស្មារតីសន្តិភាព និងប្រជាធិបតេយ្យ --(បណ្ឌិត ឆយ យីហ៊ាង ) ១៦
៤-ឥទ្ធិពលពុទ្ធសាសនា នៅកម្ពុជា --(អ្នកស្រី បណ្ឌិត ខ្លូត ធីតា ) ២២
៥-សិលាចារឹកថ្មី ១ ka 64 នៅភូមិមេលប់ ក្បែរស្នាយពល និង បញ្ហាជាតិពន្ធុនាមពីរ គឺ « ខ្មែរ» និង «មលេង » ត- ចប់ --(វង់ សុធារ៉ា ) ៣១
៦-រាជធានីចាស់នៃសន្តិវង្ស ចេន ឡា --(បណ្ឌិត ហម ឆាយលី ) ៤៨
៧-ប្រវត្តិស្ដេចព្រះនាគវ័ន វរពោធី (សំបុក ) ក្រចេះ (ជួប ឃាន ) --លោកស្រី ទួន សោភ័ណ ៥៥
៨-រឿងនាងកែវប្រាំពីរពណ៌ --(សូរ ឆេង និង ឡាំ សុភក្រ្ត ) ៦១
៩-អំពីព្រះបាទធម្មិក (ក្បួនពុទ្ធទំនាយ ) --(ធន់ ហ៊ិន ) ៧០
១០-បុណ្យខ្នើត បុណ្យរនោច --(បណ្ឌិត ថោង ធែល ) ៧៦
១១-ជាវខាន់ស្លា --(យក់ គុណ ) ៧៨
១២-គ្រឿងផ្សំសំរាប់ស៊ីស្លា --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៨៤
១៣-អំពីក្បុង --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៩១
III. កំណត់ និង ប្រវត្តិការណ៍  
១៤-សិក្ខាសាលាអនុតំបន់ ស្ដីពី តួនាទីព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនិកក្នុងការងារ អប់រំបង្ការ និងថែទាំអ្នកជំងឺអេដស៍ ៩៦

អត្ថបទក្បាល ទី ៣ ឆ្នាំ ទី ៥៤ ខ្សែទី៣ ខែ កក្កដា - សីហា - កញ្ញា ព.ស. ២៥៤៤ គ.ស. ២០០០

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-តួនាទីពុទ្ធសាសនា សំរាប់សតវត្សទី ២១ --(ធម្មបណ្ឌិត ហ. មណីចិន្ដា )
២-ពុទ្ធគយា កន្លែងព្រះពុទ្ធបានត្រាស់ដឹង --(ឱម ខែម )
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
៣-បញ្ញវន្តកម្ពុជា --(បណ្ឌិត ឆយ យីហ៊ាង ) ១៥
៤-ស្មារតីខ្មែរ និង ព្រះពុទ្ធសាសនា --(អ្នកស្រីបណ្ឌិត ខ្លូត ធីតា ) ២៨
៥-សិលាចារឹកអកពួក k 1051 និងរាជ្យព្រះបាទហស៌វរ្ម័នទី ១ --(វង់ សុធារ៉ា ) ៣៧
៦-វិហារ « អដ្ឋរស្ស » និង ប្រស្នា « ៣ខ » របស់ស្ដេចស្រុកចិន --(ឱម ខែម ) ៤៨
៧-អំពី « ស្ត្រីភាព» --(ឱម ខែម ) ៥៣
៨-សំណាបយោងដី --(ឆន ឈាន ) ៦១
៩-អំពីព្រះបាទធម្មិក (ក្បួនពុទ្ធទំនាយ ) --(ធន់ ហ៊ិន ) ៦៥
១០-អំពីការទាក់ដំរីរនាម --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៧៥
១១-ឈ្នាងជិត កញ្ជើជិត --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៨៩
III. កំណត់ និង ប្រវត្តិការណ៍  
១២-អនុសំវច្ឆរមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃលើកទី ៩ ឆ្នាំ ២០០០ ៩១
១៣-សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការកើតឡើងវិញនៃ « ពុទ្ធិកសមាគមកម្ពុជរដ្ឋ » ៩៦

អត្ថបទ ក្បាល ទី ៤ ឆ្នាំ ទី ៥៤ ខ្សែទី៤ ខែ តុលា - វិច្ឆិកា - ធ្នូ ព.ស. ២៥៤៤ គ.ស. ២០០០

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ទុក្ខកើតព្រោះអញ --(ភិក្ខុ ងិន ភេន ឥន្ទប្បញ្ញោ )
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និង អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
២-គុណកថា --(ព្រឹទ្ធាចារ្យ ឆេង ផុន) ១៥
៣-សាកលភាវូបនិយកម្ម និង ដំណើរវប្បធម៌ខ្មែរ --(បណ្ឌិត ឆយ យីហ៊ាង ) ១៨
៤-ស្មារតីខ្មែរ និង ព្រះពុទ្ធសាសនា (ត) --(អ្នកស្រី បណ្ឌិត ខ្លូត ធីតា ) ៣៧
៥-សិលាចារឹក --(វង់ សុធារ៉ា ) ៤៧
-ព្រះវិស្ណុ --(ធន់ ហ៊ិន ) ៦០
៧-រឿងសសបណ្ឌិត និងពួកចាំសីល --(ឱម ខែម ) ៦៦
៨-នាយកធម៌ ៦ យ៉ាង --(ភិក្ខុ សាយ សុខហេង ) ៧១
៩-បោះបាយបិណ្ឌ --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៧៤
១០-ក្ដួច និងជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរ --(ចិន ទីរិទ្ធី និង នួន សោភ័ណ ) ៧៦
១១-អំពីជនជាតិកួយ --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៨៦
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១២-សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការបែងចែកភារកិច្ចជូនថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងធម្មការ និង សាសនា ៩៤
១៣-សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការតែងតាំងនិពន្ធនាយកទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយា ៩៧
IV. ទំព័រមិត្តអ្នកអាន  
១៤-មិត្តអ្នកអានជាទីមេត្រី ៩៩

គ.ស ១៩៩៧

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ៥១ លេខ ១ ខែមករា កុម្ភៈ មិនា ព.ស ២៥៤០ គ.ស ១៩៩៧

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
ផ្នែកសាសនា  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ពុទ្ធសាសនា និងសន្តិភាព --(ឥន្ទបញ្ញេ ភិក្ខុ ហ. មណីចិន្ដា)
២-ពុទ្ធឱវាទ --(ឱម ខែម) ១៩
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ  
៣-អំពីផែនដី ឬ ធរណី --(ឈន អៀម) ២៨
៤-ឋានន្ដរនាម សម័យអង្គរ --(បណ្ឌិត្យ ឡុង សៀម) ៤១
៥-បញ្ហានៃសិលាចារឹក សម័យមុនអង្គរ --វង់ សុធារ៉ា ៤៨
៦-ការសិក្សាសម័យថ្មី --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ៧៦
៧-បទ ក ខ --(ធន់ ហ៊ិន) ៨៣
៨-សាស្ដ្រាក្រឹត្យក្រម --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ៨៨
៩-ចម្រៀងឆ្លើយឆ្លង --(ធន់ ហ៊ិន) ៩៣
១០-បុណ្យទា្វទសមាស --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ៩៩
១១-អនុស្សរណោវាទ (សម្ដេច ជូ ណាត) ១០២
១២-លទ្ធផលនៃចម្លើយ "ប្រស្នាកំណាព្យ". ១០៣
១៣-កិច្ចថ្លែងអំណរគុណចំពោះ ញោម វណ្ណ ស៊ុនហេង ១០៨
១៤-ចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា --(វណ្ណ ស៊ុនហេង) ១០៩
១៥-កំណាព្យប្រស្នា --(វណ្ណ ស៊ុនហេង) ១១១
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៦-សេចក្ដីរាយការណ៍ស្ដីពី ការងាររបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១១២

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ៥១ លេខ ២ ខែមេសា ឧសភា មិថុនា ព.ស ២៥៤០ គ.ស ១៩៩៧

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
ផ្នែកសាសនា  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ហីនយានពុទ្ធសាសនាហីនយាន" --(ឈន អៀម)
២-ឱវាទចុងក្រោយរបស់ព្រះពុទ្ធ --(ឱម ខែម) ១០
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៣-ទំរង់ខាងវេយ្យាករណ៍ នៃនរនាម --(បណ្ឌិត្យ ឡុង សៀម) ១៦
៤-អំពីលទ្ធិហិណ្ឌូ --(ឈន អៀម) ៣៥
៥-ពាក្យបណ្ដាំបរិវាស័ព្ទក្នុងភាសាអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ --(បណ្ឌិត ឡុង សៀម) ៤៦
៦-សូរ្យគ្រាស ចន្ទគ្រាស --(ឈន អៀម) ៧៣
៧-បញ្ហានៃសិលាចារឹក សម័យមុនអង្គរ តចប់ --(វង់ សុធារ៉ា...) ៨០
៨-អំពីល័ក្ដខ្មែរ --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ៩៥
៩-ទំនៀមទម្លាប់ និងរឿងទាក់ទងភ្នំក្រោម --(វង់ សុធារ៉ា) ៩៩
១០-បទអក្សរលូន --(ធន់ ហ៊ិន) ១១០
១១-សាស្ត្រាក្រមច្បាប់ --(វត្ដកំពង់សំបូរ) ១១៣
១២-សិល្ប៍ចម្រៀងចាប៉ី --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ១២២
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ពិធីទទួលសៀវភៅពីមូលនិធិជប៉ុន សំរាប់មជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីនៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១២៥
១៤-ប្រស្នា  

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ៥១ លេខ ៣ ខែកក្កដា សីហា កញ្ញា ព.ស ២៥៤១ គ.ស ១៩៩៧

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
ផ្នែកសាសនា  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ធម៌គ្រឹះនៃព្រះពុទ្ធសាសនា --(ឈន អៀម)
២-សីល ១០ សំរាប់គ្រហស្ថ --(ឱម ខែម) ២៤
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៣-ពាក្យរណ្ដំបរិវារស័ព្ទក្នុងភាសាអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ --(ឡុង សៀម) ៣៨
៤-សិលាចារឹកថ្មីមួយ នៅស្រុកព្រៃកប្បាស --(វង់ សុធារ៉ា) ៤៤
៥-វិស័យឧត្ដមសិក្សា និងកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច --(នេត បារ៉ុម) ៦១
៦-សុខភាពជាលាភដ៏ពិសិដ្ឋ --(ឱម ខែម . ម៉ែន ប្រាង) ៨៣
៧-ការចិញ្ចឹមនាង --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ៩១
៨-បទអក្សរសង្វាស --(ធន់ ហ៊ិន) ១០៤
៩-ថ្មចំណាស់មានតម្លៃ --(ខៀវ បញ្ញាវុឌ្ឍ) ១០៨
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១០-រចនាសម្ពន្ធគ្រប់គ្រងគណៈសង្ឃ --(ម៉ី យុំា) ១១០

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ៥១ លេខ ៤ ខែតុលា វិច្ឆិកា ធ្នូ ព.ស ២៥៤១ គ.ស ១៩៩៧

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
ផ្នែកសាសនា  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ធម៌គ្រឹះនៃពុទ្ធសាសនា ត --(ឈន អៀម)
២-វជ្ជទស្សនកថា --(គង់ វេទ) ២៦
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៣-វចនស័ព្ទវិទ្យា នៃភាសាខ្មែរបច្ចុប្បន្ន --(ឡុង សៀម) ៣៦
៤-ប្រវត្ដិតាត្រសក់ផ្អែម --(វង់ សុធារ៉ា) ៥៣
៥-អំពីទង់ ៖ ទង់ពុទ្ធសាសនា និងទង់ជាតិ --(ឈន អៀម) ៦៧
៦-រឿងក្អែកនិង សំពោច --(សុត្ដន្ដប្រីជា ឥន្ទ) ៧៦
៧-ល្បិចចៅក្រម --(ជួន ណាត) ៧៩
៨-បទថយក្រោយ --(ធន់ ហ៊ិន) ៨២
៩-វាចាឈើប៉ីដងវែង --(ខៀវ បញ្ញាវុឌ្ឍ) ៨៦
១០-ដើមជ្រៃ --(ខៀវ ញ្ញាវុឌ្ឍ) ៨៨
១១-ចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា --(វណ្ណ ស៊ុនហេង) ៩០
១២-កំណាព្យប្រស្នា ៩២
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-រចនាសម្ពន្ធគ្រប់គ្រងគណៈសង្ឃ តចប់ --(ម៉ី យាំ) ៩៣
១៤-សិក្ខាសាលាតំបន់ ស្ដីពី " ដំណើរឆ្ពោះទៅរកអភិសមាចារបរិដ្ឋានក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍" ១០០
១៥-អរិយសច្ចៈបួន ភាគទី១  

គ.ស ១៩៩៩

អត្ថបទក្បាល ទី ១ ឆ្នាំ ទី ៥៣ ខ្សែទី១ ខែ មករា - កុម្ភៈ - មីនា ព.ស. ២៥៤២ គ.ស ១៩៩៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. អត្ថបទរដ្ឋបាល  
១-សេចក្ដីសំរេចស្ដីពីការបែងចែកភារកិច្ចថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង
II.អក្សរសាស្ត្រពុទ្ធសាសនា  
២-សុខោបាយកថា --(ព្រះអាចារ្យ ទូច ឡេង )
III. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ  
៣-តួនាទីរបស់ពុទ្ធសាសនា នៃកម្ពុជា --(ឱម ខែម ) ១២
៤-អ្វីជា KHMEROLOGY ? --(ពៅ សាវរស ) ២៧
៥-សិលាប្រាសាទចក និង ព្រះបាទជយវម៌្មទី ៣ --(ហម ឆាយលី ) ៤៤
៦-បច្ឆាមរណនាម និង នាមព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ នៅសម័យអង្គរ តាមសិលាចារឹក --(វង់ សុធារ៉ា ) ៥៥
៧-រឿងព្រះមហាសុបក្សីតាបស --(ធន់ ហ៊ិន ) ៦៩
៨-ប្រវត្តិក្រុងពាលី --(អាំ ឆន ) ៩៤
IV.កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
៩-សេចក្ដីប្រកាសរួមរបស់សិក្ខាសាលាស្ដីពី «ការលើកកំពស់ការប្រតិបត្តិពុទ្ធសាសនា» នៅខេត្តស្វាយរៀង ១០០
១០-ទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូ WCRP ១០៤
១១-ពិធីប្រគល់សៀវភៅ នៅខេត្តកំពង់ធំ ១០៧

អត្ថបទ ក្បាល ទី ២ ឆ្នាំ ទី ៥៣ ខ្សែទី២ ខែ មេសា-ឧសភា-មិថុនា ព.ស. ២៥៤៣ គ.ស ១៩៩៩

A-គំរប  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អត្ថបទរដ្ឋបាល  
១-ប្រកាសស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មការពិនិត្យ និងវាយតម្លៃដំឡើងថ្នាក់បុគ្គលិក មន្ត្រីរាជការ
២-លិខិតថ្លែងអំណរគុណចំពោះព្រះតេជព្រះគុណ ហ្សិនដូ ម៉ាតស៊ូណាហ្គា(Zendo Matsunaga)
II. អក្សរសាស្ត្រពុទ្ធសាសនា  
៣-ធម្មនុញ្ញ នៃ ពុទ្ធសាសនា --(ឱម ខែម )
៤-ម៉េចក៏ចាំបួស ម៉េចក៏ចាំសឹក --(ផល ទិត ) ២១
III. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ  
៥-អ្វីជា Khmerology ? (ត. ចប់ ) --(ពៅ សាវរស ) ៣៦
៦-សិលាចារឹករកឃើញថ្មី នាឆ្នាំ ១០១៤ --(ឡុង សៀម ) ៤៦
៧-រឿងព្រះមហាសុបក្សីតាបស (ត- ចប់ ) --(ធន់ ហ៊ិន ) ៥៤
៨-អ្នករៀនដើម្បីជាតិ (កស ៣៤/១៩៦២/២) ៦៣
៩-ល្បែងអង្គញ់ និង ចម្រៀងបោះអង្គញ់ --(គង់ វេទ ) ៦៦
១០-ល្បើកកក្រើនជាតិ (កស ៣៤/១៩៦២/២) ៧៣
IV. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ពិធីទទួលសៀវភៅបោះពុម្ពឆ្នាំ ១៩៩៩ ៧៥

អត្ថបទ ក្បាល ទី ៣ ឆ្នាំ ទី ៥៣ ខ្សែទី៣ ខែ កក្កដា - សីហា - កញ្ញា ព.ស ២៥៤៣ គ.ស ១៩៩៩

A-គំរប  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អត្ថបទរដ្ឋបាល  
១-សារលិខិតថ្លែងអំណរព្រះករុណាទិគុណ
II. អក្សរសាស្ត្រពុទ្ធសាសនា  
២-តម្លៃសាមគ្គី និង ផលអាក្រក់នៃការបែកសាមគ្គី --(ឱម ខែម )
៣-សេចក្ដីបរិសុទ្ធនៅត្រង់ណា --(ឱម ខែម ) ១៨
III. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ  
៤-ការបកស្រាយបំភ្លឺបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យធម្មការ និង កិច្ចការសាសនា (រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងធម្មការ ) ២៦
៥-សិលាចារឹកតាព្រហ្ម k 39 ខេត្ត តាកែវ --(វង់ សុធារ៉ា ) ៣៧
៦-ក្រមុំព្រហ្មចារី --(ផល ទិត ) ៤៨
៧-លក្ខណៈរបស់បុរសស្រ្តី --(ព្រួច ភុំ ) ៥២
៨-ចាស់ទុំវិលក្បុង --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៥៦
IV. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
៩-អនុសំវច្ឆរមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃលើកទី ៨ ៦០
១០-សុន្ទរកថាស្វាគមន៍ របស់ឯកឧត្ដម រដ្ឋមន្ត្រី ជា សាវឿន ៦៧
១១-សុន្ទរកថា សម្ដេច ជា ស៊ីម ក្នុងមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃ ៧២
១២-សេចក្ដីថ្លែងយោបល់របស់ឯកឧត្ដមរដ្ឋមន្ត្រី ជា សាវឿន ក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គ ស្ដីពីស្ថានភាពពុទ្ធសាសនា ៧៨
១៣-សង្ឃប្រកាសរួម របស់ មហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃលើកទី ៨ ៨៩

អត្ថបទ ក្បាល ទី ៤ ឆ្នាំ ទី ៥៣ ខ្សែទី៤ ខែ តុលា - វិច្ឆិកា - ធ្នូ ព.ស. ២៥៤៣ គ.ស ១៩៩៩

A-គំរប  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អត្ថបទរដ្ឋបាល  
១-ប្រកាសស្ដីពីការផ្ទេរភារកិច្ច និង ការតែងតាំងមន្ត្រីរាជការ
២-សេចក្ដីសំរេច
II. អក្សរសាស្ត្រពុទ្ធសាសនា  
៣-ពុទ្ធសាសនា និង អរិយធម៌ --(ឱម ខែម )
៤-សន្តិភាពក្រោមពន្លឺ និង ម្លប់ នៃពុទ្ធសាសនា --(ឱម ខែម ) ១០
III. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ  
៥-សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត ជាអ្នកប្រាជ្ញកើតពីសង្គមខ្មែរដ៏បរិសុទ្ធ --(ឱម ខែម ) ១៦
៦-សិលាចារឹកថ្មី ka 77 នៅភូមិណាផាង (ថៃ ) និង សិលាចារឹកបន្ទាយទ័ព ka 67 នៅថ្មពួក (វង់ សុធារ៉ា) ២២
៧-ប្រវត្តិនៃការបង្ហើរខ្លែង « ឯក » --(អ៊ុក សៅបុល ) ៣២
៨-អំពីពុទ្ធទំនាយ --(ធន់ ហ៊ិន ) ៣៨
៩-វប្បធម៌សន្តិភាព --(គង្គ ប៊ុនឈឿន) ៧៧
១០-ញញឹមសន្តិភាព --(គង្គ ប៊ុនឈឿន ) ៧៩
IV. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ពិធីបុណ្យខួប ៣០ ឆ្នាំ នៃការសោយព្រះទិវង្គត សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត ៨១
១២-សាស្ត្រាថ្ងៃសុក្រ  
១៣-អំពីព្រះបាទធម្មិក  

គ.ស ១៩៩៨

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៥២ ខ្សែទី១ ខែ មករា កុម្ភៈ មីនា ព.ស ២៥៤១ គ.ស ១៩៩៨

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៥២ ខែ មករា កុម្ភៈ មីនា លេខ ១ – ១៩៩៨  
C-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៥២ ខែ មករា កុម្ភៈ មីនា លេខ ១ - ១៩៩៨ (a)  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៥២ ខែ មករា កុម្ភៈ មីនា លេខ ១ - ១៩៩៨  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ធម៌គ្រឹះនៃពុទ្ធសាសនា ត --(ឈន អៀម)
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
២-វចនស័ព្ទវិទ្យា នៃភាសាខ្មែរបច្ចុប្បន្ន ត --(ឡុង សៀម) ២៣
៣-មតិបញ្ញត្តិអំពីរដ្ឋ និង រាជសម្បត្តិ --(ឈន អៀម) ៤៥
៤-ពុទ្ធិដ៍កំពូល --(ព្រះតេជព្រះគុណ គិយូសេ សែនអ៊ិនជោស) ៧៩
៥-ប្រាសាទបឹងមាលា --(ខៀវ បញ្ញាវុឌ្ឍ) ៩៨
៦-ទំនួញត្បាល់កិន --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ១០០
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
៧-ត្រា និងផ្លិតមន្ត្រីសង្ឃ --(ម៉ី យ៉ាំ) ១០៣
៨-ពិធីទទួលសៀវភៅ ១៩៩៧ ពីអង្គការ WCR ១១១
៩-និវេទកថា  
១០-សេចក្ដីកែតម្រូវ  

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៥២ ខ្សែទី២ ខែ មេសា ឧសភា មិថុនា ព.ស ២៥៤១ គ.ស ១៩៩៨

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៥២ ខែ មេសា ឧសភា មិថុនា លេខ ២ – ១៩៩៨  
C-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៥២ ខែ មេសា ឧសភា មិថុនា លេខ ២ - ១៩៩៨ (a)  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៥២ ខែ មេសា ឧសភា មិថុនា លេខ ២ - ១៩៩៨  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ធម៌គ្រឹះនៃពុទ្ធសាសនា ត --(ឈន អៀម)
២-ព្រះពុទ្ធសាសនា គឺជាគ្រឹះនៃការប្រតិបត្តិសំរាប់ការរស់នៅទាំងអស់គ្នា --(សម្ដេចព្រះមហាឃោសានន្ទ) ២៦
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៣-វចនស័ព្ទវិទ្យា នៃភាសាខ្មែរបច្ចុប្បន្ន ត --(បណ្ឌិត ឡុង សៀម) ៣១
៤-សិលាចារឹក --(ហម ឆាយលី) ៤៩
៥-ព្រះពុទ្ធសាសនា និង សង្គម --(សុខ សេង ) ៦២
៦-អំពីធ្លះ --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ៦៩
៧-សេវនាសេវនតា ការគួរសេពគប់ និង មិនគួរសេពគប់ ៧២
៨-បទគោព័ទ្ធស្ទឹង --(ធន់ ហ៊ិន) ៧៦
៩-រឿងចៅល្ងង់សព្វជាតិ --(ធន់ ហ៊ិន) ៧៨
១០-មើលបន្ទាយស្រី --(ខៀវ បញ្ញាវុឌ្ឍ) ៨២
១១-អំពីក្រ ៥យ៉ាង --(សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត) ៨៤
១២-អបាយមុខ --(សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត) ៨៧
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ពិធីសម្ពោធអគារពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៨៩
១៤-សំណង់អគារពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៩៥
១៥-ត្រូវកសាងអោយបាននូវសាមគ្គីភាពក្នុងជួរពុទ្ធសាសនិក ៩៨
១៦-សេចក្ដីអំពាវនាវរបស់អនុសំវច្ឆរមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃ លើកទី ៧ ១០២
១៧-មន្ត្រីសង្ឃទីរាជាគណៈនៃគណៈមហានិកាយ ១០៦

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៥២ ខ្សែទី៣ ខែ កក្កដា សីហា កញ្ញា ព.ស ២៥៤១ គ.ស ១៩៩៨

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៥២ ខែកក្កដា - សីហា - កញ្ញា លេខ ៣ - ១៩៩៨  
C-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៥២ ខែកក្កដា - សីហា - កញ្ញា លេខ ៣ - ១៩៩៨ (a)  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៥២ ខែកក្កដា - សីហា - កញ្ញា លេខ ៣ - ១៩៩៨  
I. អត្ថបទរដ្ឋបាល  
១-សេចក្ដីសំរេចស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មការរៀបរៀងមាតិកានុក្រមព្រះត្រៃបិដក
II. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
២-ធម៌គ្រឹះនៃពុទ្ធសាសនា ត --(ឈន អៀម)
៣-ជំនួយស្មារតី : ពុទ្ធសាសនា និងការអប់រំសង្គម --( អាំ-ឆន) ៣២
III. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៤-វចនស័ព្ទវិទ្យានៃភាសាខ្មែរបច្ចុប្បន្ន តចប់ -- (បណ្ឌិត ឡុង សៀម) ៣៧
៥-កតញ្ញូតា --(ភាវៈនៃអ្នកដឹងគុណ) ៥៩
៦-ទេវទត្ត គឺអ្នកណា ? ៦៣
៧-សំដែងពីកិច្ចវត្ត ត្រង់អន្លើខ្លះ ចំពោះបព្វជិតពុទ្ធសាសនិក ៦៦
៨-វិធីស្ដីការរបស់រាងកាយ ៦៩
៩-ឯកសារ ៖ កំណើតមនុស្សជាតិ ៧៥
១០-រឿង ក្អែក និង មៀម ពស់ និង ស្កា ខ្លាឃ្មុំ និង ដើមពង្រ ៨៦
IV. កំណត់ នឹង ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-សុន្ទរកថារបស់សម្ដេចព្រះមហាឃោសនៈ ក្នុងឱកាសទទួលរង្វាន់សន្តិភាព នៅទីក្រុងតូក្យូ ៩៧
១២-ក្នុងឱកាសសាំប៉ូសយោម នៅទីក្រុងតូក្យូ ១០៣
១៣-និវេទកថា  

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៥២ ខ្សែទី៤ ខែ តុលា វិច្ឆិកា ធ្នូ ព.ស ២៥៤១ គ.ស ១៩៩៨

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៥២ ខែតុលា - វិច្ឆិកា - ធ្នូ - លេខ ៤ - ១៩៩៨  
C-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៥២ ខែតុលា - វិច្ឆិកា - ធ្នូ - លេខ ៤ - ១៩៩៨ (a)  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៥២ ខែតុលា - វិច្ឆិកា - ធ្នូ - លេខ ៤ - ១៩៩៨  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ធម៌គ្រឹះនៃពុទ្ធសាសនា ត --(ឈន អៀម)
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
២-ព្រះត្រៃបិដកជាគ្រូអាចារ្យដ៍ប្រសើរបំផុតរបស់យើង --(ឱម ខែម) ៣៩
៣-ព្រះធម៌ធនិច្ចា --(ពីកម្ពុជសុរិយា ១៩៦៧) ៤៦
៤-រឿងរើសកូនប្រសារ --(ធន់ ហ៊ិន) ៥៤
៥-តម្លង់៧ សន្ដាន --(ពីកម្ពុជសុរិយា ១៩៦៧) ៦៣
៦-ក្បាលដំរីស្រុក និង ក្បាលដំរីព្រៃ --(ធន់ ហ៊ិន) ៦៦
៧-បទរលកខ្ទប់ច្រាំង --(ធន់ ហ៊ិន) ៦៩
៨-ក្រៀលដៀលក្រួច --(វណ្ណ ស៊ុនហេង) ៧១
៩-វប្បធម៌សន្តិភាព --(ខឹម សោភ័ណ) ៧៣
១០-ចម្លើយកំណាព្យប្រសា --(វណ្ណ ស៊ុនហេង) ៨០
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-កិច្ចប្រជុំជាលក្ខណៈគ្រួសាររបស់មន្ត្រីសង្ឃជាន់ខ្ពស់ --(ឱម ខែម) ៨១
១២-សេចក្ដីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពេញអង្គមន្ត្រីសង្ឃជាន់ខ្ពស់ ៨៥
១៣-សន្លឹកប្រាប់ពាក្យខុស - ត្រូវ  
១៤-និវេទកថា  

Flag Counter