គ.ស ១៩២៧

អត្ថបទក្បាលទី១ ខ្សែទី ១ ព.ស ២៤៧០ គ.ស ១៩២៧

AA-សេចក្ដីបញ្ជាក់ Issue for (Nº 1)  
A-ឆ្នាំគម្រប់ ២  
B-ខ្សែ ១  
D-បញ្ជីរឿង  
១- សេចក្ដីបង្ហាញប្រយោជន៍នៃទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយាដល់សាធារណជន ព្រះអង្គម្ចាស់ ក្រុមព្រះ នរោត្ដម ភាណុវង្ស ទីអគ្គមហាសេនាធិបតី អធិបតី --ក្រុមកាន់កាប់ការ រាជការព្រះរាជបណ្ណាល័យ អធិប្បាយ ២៤
២- សេចក្ដីសម្គាល់អំពីរូប ព្រះមេត្រីពោធិសត្វ ដែលតាំងនៅក្នុងព្រះរាជបណ្ណាល័យ --អ្នកស្រីក្រមុំ ការប៉ី ឡេស ជាអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះរាជបណ្ណាល័យអធិប្បាយ ២៦
៣- អនុត្ដរិយសុត្ដ --ព្រះអង្គម្ចាស់សុធារសបានរៀបរៀងជាសម្រាយសុទ្ធ ២៩
៤- រត្នត្រយបូជា --ព្រះគ្រូវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជាបានរៀបរៀង ៣៩
៥- សេចក្ដីដែលអ្នកអង្គម្ចាស់វឌ្ឍឆាយាវង្ស សូត្រជាភាសាបារាំងនូវមុខសពអ្នកអង្គម្ចាស់ សិង្ហរា --ក្រុម ការ ជុំ ម៉ៅ ធ្វើរាជការនូវព្រះរាជបណ្ណាល័យប្រែជាភាសាខ្មែរ ៥៧
៦- ធម៌ទេសនាអំពីព្រះនិព្វានរបស់លោកកុំម៉ង់ដង្គរូបែរត៍ ដែលសម្ដែងនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកាលពីថ្ងៃ ទី ៩ យូវាំង ឆ្នាំ ១៩២៧ --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ បានស្រង់យកគោលធំៗសូត្រក្នុងឱកាសនោះជាមុន ដែលសម្ដែងជា ភាសាបារាំង ៦៣
៧- ពាក្យកាព្យបុរាណ អំពីសីល ៥ របស់ --ឧកញ៉ា វង្សាស៌ពេជ្ញ នង ៦៨
៨- គតិលោករបស់ --ឧកញ៉ា សត្ដន្ដប្រីជាឥន្ទ ត សេចក្ដីអំពីខ្សែ១២ នៃសៀវភៅទស្សនាវដ្ដី ឆ្នាំទី១ (មិនបានចុះក្នុងទីនេះទេ ព្រោះមានបោះពុម្ពជាសៀវភៅរួចហើយ)  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ២ ខ្សែទី ២ ព.ស ២៤៧០ គ.ស ១៩២៧

B-ខ្សែ ២  
D-បញ្ជីរឿង  
១- សេចក្ដីពណ៌នាប្រារព្ធរបស់ --អ្នកគ្រប់គ្រងព្រះរាជបណ្ណាល័យ ៨៥
២- សេចក្ដីពណ៌នាមរណកិច្ចរបស់ព្រះមហាវិមលធម្ម ថោង ចាងហ្វាងសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ --ព្រះគ្រូវិមល បញ្ញា អ៊ុម ស៊ូ អាចារ្យព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ជាអ្នករៀបរៀង ៨៩
៣- សេចក្ដីថ្លែងគុណ ព្រះមហាវិមលធម្មថោង --ព្រះគ្រូសំឃវិជ្ជា ហ.តាត អាចារ្យបង្រៀនភាសាសំស្ក្រឹតសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់អធិប្បាយ ១០៦
៤- សេចក្ដីប្រកាសគុណបដិការ របស់ព្រះមហាវិមលធម្ម ថោង --ព្រះគ្រូសំសត្ថា ជ . ណាត អាចារ្យនៅ សាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ពណ៌នា ១១៦
៥- គុណូបការានុស្សរណសច្ចកិរិយា របស់ព្រះមហាវិមលធម្ម ថោង --ព្រះញាណបវរវិជ្ជា អែម អាចារ្យ បង្រៀននៅសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់អធិប្បាយ ១៣២
៦- គុណកថា របស់ព្រះមហាវិមលធម្ម ថោង --ព្រះពុទ្ធវង្ស ម៉ី អាំងស្បិកទ័រ ត្រួតត្រាការសិក្សាបឋម វិជ្ជាប៉ែកខាងជើងរៀបរៀង ១៤២
៧- សេចក្ដីពណ៌នាកិត្តិគុណ របស់ព្រះមហាវិមលធម្មថោង --ព្រះញ្ញាណវិរិយឡុង អាចារ្យបង្រៀននៅសាលា បាលីជាន់ខ្ពស់ជាអ្នកតែង ១៥៦
៨- កិត្តិគុណកថា របស់ព្រះមហាវិមលធម្មថោង --អាចារ្យ អិត ហ៍ក គ្រូបង្រៀនក្នុងសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ពណ៌នាសរសើរ ១៦៣
៩- កតវេទីកថា --ឧកញ៉ាភក្ដីរាជាយ៉ាំង សម្ដែងរៀបរាប់អំពីគុណូបការ និងគុណសម្បត្តិនៃព្រះមហាវិមល ធម្មថោង ១៨៥
១០- កល្យាណមិត្តកថា --ឧកញ៉ាសុធម្មប្រីជា កង អាចារ្យសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ពណ៌នាអំពីគុណសម្បត្តិព្រះមហាវិមលធម្ម ថោង ១៩៣
១១- វណ្ណកិត្តិគុណកថា --ព្រះធម្មបិដកវិជ្ជា ហិម អាំងស្បិកទ័រ ត្រួតត្រាការសិក្សាបឋមវិជ្ជាប៉ែកខាងត្បូង ពណ៌នាសរសើរគុណព្រះមហាវិមលធម្មថោង ២០៦
១២- សេចក្ដីសូត្ររំលឹកគុណ ឧទ្ទិសផលចំពោះព្រះមហាវិមលធម្មថោង ក្នុងវេលាដែលអ្នករាជការក្នុង ព្រះរាជបណ្ណាល័យវេរភត្តប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃ --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ធ្វើរាជការនៅព្រះបណ្ណាល័យអធិប្បាយ ២១៦
១៣- ប្រកាស  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ២ ខ្សែទី ៣ ព.ស ២៤៧០ គ.ស១៩២៧

B-ខ្សែ ៣  
D-បញ្ជីរឿង  
១- សេចក្ដីពណ៌នាអំពីគុណធម៌របស់ព្រះមហាវិមលធម្ម លោក ល្វី ហ្វីណូត៍ ចាងហ្វាងសាលាបារាំងសែស អេស្ដ្រែមអូរីយ៉ង ក្រមការ --ជុំ ម៉ៅ ធ្វើរាជការនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ ប្រែជាភាសា ខ្មែរ ២២៧
២- សេចក្ដីអធិប្បាយអំពីថ្លើមថ្មដែលឆ្លាក់ជារូបព្រះពុទ្ធបរិនិព្វាន និង រឿង រាមកេរ្តិ៍ ម៉ាដឹមូអាហ្ស៊ែល សុយសានការប៉ឹឡែសរៀបរៀង --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ធ្វើរាជការនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ ប្រែជាភាសាខ្មែរ ២៣៥
៣- រឿងសរណគមន៍ --ព្រះមហារាជធម្ម ឌិត រាជាគណៈវត្តធម្មនិមិត្របុប្ផារាម ខេត្តបាត់ដំបង តែង ២៣៧
៤- អំពីអវិជ្ជា និង វិជ្ជា(មហាវារសំយុត្ដ ខ្សែ ១៦ និង បដិសម្ភទា ខ្សែ ៩) --ព្រះញាណបវរវិជ្ជា អែម ចាងហ្វាង សាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ អធិប្បាយ ២៤៧
៥- អំពីដើមកំណើតប្រាសាទអង្គរ លោក ល្វី ហ្វីណូត៍ ចាងហ្វាងសាលាបារាំងសែស អេស្ដ្រែមអូរីយ៉ង អធិប្បាយ --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ធ្វើ រាជការនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ ប្រែចេញជាខេមរភាសា ២៥៣
៦- សេចក្ដីអធិប្បាយរបស់ លោក ហង់រី គួរដុង ចាងហ្វាងក្រសួងសិក្សាធិការចាស់ ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូស៊ីន អំពីសេចក្ដីចម្រើនក្នុងក្រុងកម្ពុជា --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែមកជាភាសាខ្មែរ ២៦១
៧- គតិលោក --ឧកញ៉ាសុត្ដន្ដប្រីជា ឥន្ទ រៀបរៀង ២៧១
៨- រឿងមហាភារត ១ កណ្ឌ --ព្រះស្នេហាសាទេព ក្រសេមបណ្ឌិត រៀបរៀង ២៨៥
៩- អំពីអ្នកតំណាងខេត្តកំពង់ចាម ដង្ហែគម្ពីរ និង វត្ថុផ្សេងៗ ជារបស់សម្រាប់ព្រះពុទ្ធសាសនា ចូលមក ព្រះរាជបណ្ណាល័យ --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ អធិប្បាយ ៣០៩

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ២ ខ្សែទី ៤ ព.ស ២៤៧០ គ.ស ១៩២៧

B_ខ្សែ ៤  
D_បញ្ជីរឿង  
១- សេចក្ដីស្រង់អំពីសំបុត្រ ១ ច្បាប់ ដែល លោក ល្វី ហ្វីណូត៍ ថ្លែងសេចក្ដីនឹងចុតហ្មាយ ព្រះអង្គម្ចាស់ ក្រុមព្រះ នរោត្ដម ភាណុវង្ស អំពីសេចក្ដីចំរើនរបស់ព្រះរាជបណ្ណាល័យ --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ ៣២៣
២- ព្រះធម្មចក្កប្បវត្តនសូត្រ --ព្រះមហា នន្ទ ប្រែពីបាលីមកជាខេមរភាសា ៣២៧
៣- សេចក្ដីពណ៌នាតាមគោលខ្លះក្នុងសេចក្ដីអធិប្បាយរបស់លោកល្វី ហ្វីណូត៍ ដែលមានសារបានថា អំពី ក្បាច់អលង្ការ ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូស៊ីន ម៉ាដឹម៉ូអាហ្ស៊ែលការប៉ឹឡែស ពណ៌នាប្រារព្ធ --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែ ចេញជាភាសាខ្មែរ ៣៥៥
៤- អំពីសាលាបារាំងសែសនៅចុងបូព៌ាប្រទេស --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែពីភាសាបារាំង មកភាសាខ្មែរ ៣៦៣
៥- ដើមកំណើតប្រាសាទអង្គរលោក ល្វី ហ្វីណូត៍ ចាងហ្វាងសាលាបារាំងសែសនៅចុងបូព៌ាប្រទេស អធិប្បាយ --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ធ្វើរាជការនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យប្រែជាខេមរភាសា (ត) ៣៩៥
៦- គតិលោកឬច្បាប់ទូន្មានខ្លួន --ឧកញ៉ាសុត្ដន្ដប្រីជា ឥន្ទ រៀបរៀង (ត) (អត្ថបទគតិលោកនេះ មិនបាន លើកយកមកបោះពុម្ពថ្មីទេ ព្រោះមានចេញផ្សាយជាសៀវភៅរួចហើយ )  

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ២ ខ្សែទី ៥ ព.ស ២៤៧០ គ.ស ១៩២៧

B-ខ្សែ៥  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ព្រះរាជកំណត់ពិធីបុណ្យរាជាភិសេក ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្ដេចព្រះស៊ីសុវត្ថិ មុនីវង្ស ព្រះចៅក្រុង កម្ពុជា ធិបតី --សុផានុវង្ស ៤០៧
២- តាំងតុសៀវភៅរបស់ព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជាក្នុងឱកាសបុណ្យ រាជាភិសេក ព្រះករុណាព្រះបាទ សម្ដេចព្រះស៊ីសុវត្ថិ មុនីវង្ស --អ្នកស្រី ស៊ុយ សាន ការប៉ឹឡែស អធិប្បាយ ៤៣៨
៣- អំពីព្រះបាទសម្ដេចព្រះសីហនុវរ្ម័ន ស៊ីសុវាងវង្ស ព្រះចៅក្រុងលាវ ស្ដេចចូល ក្រសាលក្នុងព្រះរាជបណ្ណាល័យ កម្ពុជា ៤៤០
៤- សេចក្ដីអធិប្បាយ ពីព្រះរាជបណ្ណាល័យរបស់ --លោក ស៊ីលវាំងឡេវី ចាងហ្វាងចាស់សាលាបារាំង ជប៉ុននៅក្រុងតូក្យូស្រង់មកពីទស្សនាវដ្ដី យី ប៉ុន ឈ្មោះ យ៉ុង. អ៊ាស ៤៤២

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ២ ខ្សែទី ៦ ព.ស ២៤៧០ គ.ស ១៩២៧

B-ខ្សែ ៦  
D-បញ្ជីរឿង ខ្សែទី ៦  
១- អំពីចេតិយបុរាណក្នុងស្រុកលង្កា លោកហុការត៍ចាងហ្វាងក្រសួងរិះរកក្បាច់រចនាបុរាណក្នុងស្រុក លង្កា រៀបរៀង --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ធ្វើការនៅរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជាប្រែជាភាសា ខ្មែរ ៤៤៨
២- មរណានុស្សតិកម្មដ្ឋានពិស្ដារ --ព្រះគ្រូវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យក្នុងរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែចេញពីបាលីវិសុទ្ធិមគ្គ ៤៥៥
៣- អំពីដើមកំណើតប្រាសាទអង្គរ (តគ្នាពីខ្សែទី៤) លោកល្វីហ្វីណូត៍អាចារ្យបង្រៀនឧត្ដមវិជ្ជាសាលាកូ ឡែសដឺហ្វ្រង្សនៅក្រុងប៉ារីស ជាអ្នកអធិប្បាយ --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ធ្វើរាជការនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជាប្រែចេញជាភាសាខ្មែរ ៤៨២
៤- គតិលោក ឬច្បាប់ ទូន្មានខ្លួន --ឧកញ៉ាសុត្ដន្ដប្រីជា ឥន្ទ រៀបរៀង ( អត្ថបទនេះមិនបានចុះផ្សាយទេ ព្រោះមានបោះចេញជាសៀវភៅហើយ)  

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ២ ខ្សែទី ៧ ព.ស ២៤៧០ គ.ស ១៩២៧

B-ខ្សែ ៧  
D-បញ្ជីរឿង ៧  
១- សេចក្ដីអធិប្បាយពន្យល់ អំពីជើងទៀនវស្សា ដែលមានធ្លាក់រឿងរាមកេរ្តិ៍ --អ្នកស្រី ស៊ុយ សាន ការប៉ឺនឡែស អធិប្បាយក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ ៥០៥
២- ធម៌ទេសនាអំពីព្រះនិព្វានរបស់ លោកកុំម៉ង់ដង់ រូបែរត៍ ចាងហ្វាងសាលាបារាំងសែស ចិន នៅស្រុក ចឹក្វាង(កូសាំងស៊ីន) --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ ៥០៨
៣- រាយការណ៍អំពីទៅពិនិត្យវត្តខ្មែរក្នុងខេត្ដ កូសាំងស៊ីន --ព្រះគ្រូសង្ឃវិជ្ជា តាត អាចារ្យបង្រៀនភាសាសំស្ក្រឹតនៅសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់អធិប្បាយ ៥៤៥
៤- មរណានុស្សតិកម្មដ្ឋាន --ព្រះគ្រូវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែចេញពី បាលីវិសុទ្ធិមគ្គ(តចប់) ៥៧០

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ២ ខ្សែទី ៨ ព.ស ២៤៧១ គ.ស ១៩២៧

B-ខ្សែ ៨  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីផ្លិត និងគ្រែធម្មាសនៈ ដែលមានរចនាជារូបខាងព្រាហ្មណ៍សាសនា និងខាងពុទ្ធសាសនា ៥៩១
២- អភិធម្មវិភាគ --ព្រះញាណបវរវិជ្ជា ឯម ចាងហ្វាងសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ រៀបរៀង ៥៩៣
៣- សុវិជ្ជា --ថី ធ គឹមហាក់ ជាអ្នកត្រួតត្រាការខ្សែលួស នៅខណ្ឌមោងឬស្សី រៀបរៀង ៦០៥
៤- សេចក្ដីរាយការណ៍ អំពីដំណើរទៅក្នុងដែនកូសាំងស៊ីនចំពោះខែត្រដែល មានវត្តលោកសង្ឃខ្មែរ--ព្រះគ្រូ សង្ឃវិជ្ជា ហ. តាត អាចារ្យបង្រៀនសំស្ក្រឹតនៅសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ រៀបរៀង (ត) ៦១៦

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ២ ខ្សែទី ៩ ព.ស ២៤៧១ គ.ស ១៩២៧

B-ខ្សែ ៩  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អភិធម្មវិភាគ --ព្រះញាណបវរវិជ្ជា ឯម ចាងហ្វាងសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ រៀបរៀង (តចប់ ) ៦៤១
២- គតិលោក ឬ ច្បាប់ទូន្មានខ្លួន --ឧកញ៉ាសុត្ដន្ដប្រីជា ឥន្ទ រៀបរៀង (មិនមានចុះផ្សាយទេ ព្រោះមានបោះពុម្ព ជាសៀវភៅហើយ )  
៣- សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីដំណើរទៅកាន់ស្រុកកូសាំងស៊ីន ចំពោះខេត្ដដែលមានវត្តលោកសង្ឃខ្មែរ --ព្រះសង្ឃវិជ្ជា ហ តាត អាចារ្យបង្រៀនសំស្ក្រឹតនៅសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់អធិប្បាយ (ត) ៦៥៨

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ២ ខ្សែទី ១០ ព.ស ២៤៧១ គ.ស ១៩២៧

B-ខ្សែ ១០  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ប្រវត្ដិព្រះពុទ្ធរូបពុម្ព សាស្ត្រាចារ្យ សេដេស ចាងហ្វាងសាលាបារាំងសែសនៅក្រុងហាណូយ រៀបរៀងជាភាសាសៀម --ព្រះមហាពិទូរក្រសេមគន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ ប្រែជាភាសាខ្មែរ ៦៨៩
២- គតិលោក ឬ ច្បាប់ទូន្មានខ្លួន --ឧកញ៉ាសត្ដន្ដប្រឹជាឥន្ទ រៀបរៀង (ត) (អត្ថបទនេះ មិនមានចុះ ផ្សាយទេ ព្រោះមានបោះពុម្ពជាសៀវភៅហើយ )  
៣- សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីដំណើរទៅ ស្រុកកូសាំងស៊ីនចំពោះខេត្ដដែលមានវត្ត លោកសង្ឃខ្មែរ --ព្រះគ្រូ សង្ឃវិជ្ជា ហ តាត អាចារ្យបង្រៀនសំស្ក្រឹតនៅសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ អធិប្បាយ (តចប់) ៦៩៧

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ២ ខ្សែទី ១១ ព.ស ២៤៧១ គ.ស ១៩២៧

B-ខ្សែ ១១  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ប្រវត្តិព្រះពុទ្ធរូបពុម្ព សាស្ត្រាចារ្យ សេដេស រៀបរៀងជាភាសាសៀម --ព្រះស្នេហាសាទេព បណ្ឌិតនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ ប្រែជាភាសាខ្មែរ ៧១៩
២- អំពីលំនាំដើមហេតុ នៃការដែលបានស្គាល់ប្រាសាទអង្គរ លោក វិគ ទ័រ គោលូបែហ្វ អគ្គលេខាធិការនៅសាលាបារាំងសែស នាចុងបូព៌ាប្រទេស អធិប្បាយ --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ ៧២៨
៣- គតិលោក ឬច្បាប់ទូន្មានខ្លួន --ឧកញ៉ាសុត្ដន្ដប្រីជាឥន្ទ រៀបរៀង(ត) (អត្ថបទនេះមិនមានចុះផ្សាយទេព្រោះមានបោះជាសៀវភៅហើយ)  
៤- កោសជ ឬ សេចក្ដីខ្ជិលច្រអូសពាក្យរបស់ --ថី ឆ គឹម ហាក់ ធ្វើរាជការក្នុងមន្ទីរប៉ុស្តិ៍ខ្សែលួសក្រុងភ្នំពេញ រៀបរៀង ៧៥០
៥- សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីអ្នកតំណាងខេត្ដកំពត នាំប្រាក់ ចំនួន១០០០រៀល មកជូនព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ធ្វើរាជការក្នុងព្រះរាជបណ្ណាល័យ អធិប្បាយ ៧៥៩

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ២ ខ្សែទី ១២ ព.ស ២៤៧១ គ.ស ១៩២៧

B-ខ្សែ (១២)  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ប្រវត្តិព្រះពុទ្ធរូបពុម្ព សាស្ត្រាចារ្យ សេដេស ចាងហ្វាងសាលាបារាំងសែសនៅចុងបូព៌ាប្រទេស ហាណូយ រៀបរៀងជាភាសាសៀម --ព្រះមហាពិទូរក្រសេមបណ្ឌិតនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យប្រែជាភាសាខ្មែរ (តចប់)  
២- អំពីលំនាំដើមហេតុនៃការដែលបានស្គាល់ប្រាសាទអង្គរ លោកវិកទ័រគោលូបែហ្វ អគ្គលេខាធិការ នៅសាលាបារាំងសែសនាចុង បូព៌ាប្រទេសអធិប្បាយ --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែចេញជាភាសាខ្មែរ (តចប់)  
៣- គតិលោក ឬ ច្បាប់ទូន្មានខ្លួន --ឧកញ៉ាសុត្ដន្ដប្រីជា ឥន្ទ រៀបរៀង (ត) (អត្ថបទនេះមិនមានចុះ ផ្សាយទេ ព្រោះ មានបោះពុម្ពជាសៀវភៅហើយ)  

គ.ស ១៩៣០

អត្ថបទក្បាលទី៣ ខ្សែទី ១ ឆ្នាំទី ៣ ព.ស ២៤២៧ គ.ស ១៩៣០

BB-សេចក្ដីបញ្ជាក់ Issue for (Nº 1)  
CC-សេចក្ដីប្រារព្ធ Issue for (Nº 1)  
A-ឆ្នាំគម្រប់ ៣  
B-ខ្សែ ១  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ប្រសាសន៍លោកគូវែរណើរហ្ស៊េណេរ៉ាល់ ចំពោះនឹងបណ្ដារាស្ត្រខ្មែរក្នុងដែនកូសាំងស៊ីន ខាង ទិសនិរតី --ព្រះគ្រូព្រះសង្ឃវិជ្ជា តាត អាចារ្យបង្រៀនភាសាសំស្ក្រឹត នៅសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ អធិប្បាយ
២- មិលិន្ទបញ្ហា --ព្រះគ្រូវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរអាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែពីបាលី  
៣- គតិលោក ឬច្បាប់ទូន្មានខ្លួន --ឧកញ៉ាសុត្តន្តប្រីជា ឥន្ទ រៀបរៀង (ត) គតិលោក និង មិលិន្ទបញ្ហានេះ (មិនបានចុះក្នុងនេះទេ ព្រោះមានបោះសៀវភៅដោយឡែកហើយ)  
៤- រឿងមហាភារតយុទ្ធ --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ ប្រែចេញពី សៀមមកជាភាសាខ្មែរ (តពីខ្សែ ៣ នៃឆ្នាំទី២) ២៧

អត្ថបទក្បាលទី៣ ខ្សែទី ២ ឆ្នាំទី ៣ ព.ស ២៤២៧ គ.ស ១៩៣០

B-ខ្សែ ២  
D-បញ្ជីរឿង  
១- សេចក្ដីអធិប្បាយអំពីរូបសំរឹទ្ធ ១ ដែលមានមុខ ៤ នឹងដៃ ៤ --អ្នកស្រី ស៊ុយ សាន ការប៉ឹឡែស អធិប្បាយ ៤៥
២- មិលិន្ទបញ្ហា --ព្រះវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែចេញពីបាលី (ត)  
៣- គតិលោក ឬ ច្បាប់ទូន្មានខ្លួន --ឧកញ៉ាសុត្ដន្ដប្រីជា ឥន្ទ រៀបរៀង (ត) (មិលិន្ទបញ្ហា និងគតិលោក មិន មានចុះផ្សាយទេ ព្រោះមានបោះពុម្ពជាសៀវភៅហើយ)  
៤- រឿងមហាភារតយុទ្ធ --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិតនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ ប្រែចេញពីសៀម មកជាភាសាខ្មែរ (ត) ៤៧

អត្ថបទក្បាលទី៣ ខ្សែទី ៣ ឆ្នាំទី ៣ ព.ស ២៤៧២ គ.ស ១៩៣០

B-ខ្សែ ៣  
D-បញ្ជីរឿង  
១- សេចក្ដីអធិប្បាយអំពីរូបព្រះពោធិសត្វ អវលោកិតេស្វរៈ ១ អង្គនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំង ក្រុងភ្នំពេញ --អ្នកស្រី ស៊ុយ សាន ការប៉ឹឡែស អធិប្បាយ ៦៩
២- មិលិន្ទបញ្ហា --ព្រះវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែចេញពីបាលី (ត)  
៣- គតិលោក ឬច្បាប់ទូន្មានខ្លួន --ឧកញ៉ាសុត្តន្តប្រីជា ឥន្ទ រៀបរៀង (ត) (មិលិន្ទបញ្ហា និងគតិលោកនេះ មិន បានចុះក្នុងនេះទេ ព្រោះមានបោះសៀវភៅដោយឡែកហើយ )  
៤- រឿងមហាភារយុទ្ធ --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ ប្រែពីភាសាសៀម ៧១

អត្ថបទក្បាលទី៣ ខ្សែទី ៤ ឆ្នាំទី ៣ ព.ស ២៤៧៣ គ.ស ១៩៣០

B-ខ្សែ ៤  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីព្រះពុទ្ធរូបសំរឹទ្ធ ១ អង្គ គ្រាមារវិជ័យដែលមាននៅក្នុងព្រះរាជបណ្ណាល័យ --ម៉ាដឹម៉ូអាហ្សែល ស៊ុយសានការប៉ឹឡែស អធិប្បាយ ៩៣
២- បាឋកថាក្រុមព្រះដំរុងរាជានុភាព អំពីមូលហេតុនៃការព្រះសាសនាស្រុកសៀម --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម ប្រែជាភាសាខ្មែរ ៩៥
៣- មិលិន្ទបញ្ហា --ព្រះគ្រូវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែចេញពីបាលី (ត)  
៤- គតិលោក ឬច្បាប់ទូន្មានខ្លួន --ឧកញ៉ាសុត្ដន្ដប្រីជា ឥន្ទ រៀបរៀង (ត)(គតិលោកនិង មិលិន្ទបញ្ហា មិនបាន ចុះក្នុងនេះទេ ព្រោះមានបោះសៀវភៅដោយឡែកហើយ)  
៥- រឿងមហាភាតរយុទ្ធ --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ ប្រែពីភាសា សៀម (ត) ១០៣

អត្ថបទក្បាលទី៣ ខ្សែទី ៥ ឆ្នាំទី ៣ ព.ស ២៤២៧ គ.ស ១៩៣០

B-ខ្សែ ៥  
D-បញ្ជីរឿង  
១- បាឋកថាក្រុមព្រះដំរុងរាជានុភាព អំពីមូលហេតុនៃការព្រះសាសនាស្រុកសៀម --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យប្រែពីភាសាសៀមមកជាភាសាខ្មែរ (ត) ១២៥
២- មិលិន្ទបញ្ហា --ព្រះគ្រូវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែពីបាលីមកជាភាសា ខ្មែរ (ត)  
៣- គតិលោក ឬច្បាប់ទូន្មានខ្លួន --ឧកញ៉ាសុត្ដន្ដប្រីជា ឥន្ទ រៀបរៀង (ត) (គតិលោក និងមិលិន្ទបញ្ហា មិនបាន ចុះក្នុងនេះទេ ព្រោះមានបោះពុម្ពជាសៀវភៅដោយឡែកហើយ )  
៤- រឿងមហាភារយុទ្ធ --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ ប្រែពីភាសា សៀមមកជាភាសាខ្មែរ(ត) ១៣៧

អត្ថបទក្បាលទី៣ ខ្សែទី ៦ ឆ្នាំទី ៣ ព.ស ២៤៧៣ គ.ស ១៩៣០

B-ខ្សែ ៦  
D-បញ្ជីរឿង  
១- បាឋកថា ក្រុមព្រះដុំរុងរាជានុភាព អំពីមូលហេតុនៃការព្រះសាសនាក្នុងស្រុកសៀម --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យប្រែពីភាសាសៀមមកជាភាសាខ្មែរ(តចប់) ១៥៥
២- មិលិន្ទបញ្ហា --ព្រះគ្រូវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែពីបាលីមកជា ភាសាខ្មែរ(ត)  
៣- គតិលោក ឬច្បាប់ទូន្មានខ្លួន --ឧកញ៉ាសុត្ដន្ដប្រីជា ឥន្ទ រៀបរៀង (ត) (គតិលោក និងមិលិន្ទបញ្ហា មិនបាន ចុះក្នុងនេះទេ ព្រោះមានបោះពុម្ពសៀវភៅដោយឡែកហើយ)  
៤- ប្រវត្តិរបស់វត្តពោធិវាល (បាត់ដំបង) --អាចារ្យ អ៊ីវ ទួត ចៅអធិការវត្តនេះរៀបរៀង ១៦៥

អត្ថបទក្បាលទី៣ ខ្សែទី ៧ ឆ្នាំទី ៣ ព.ស ២៤៧៣ គ.ស ១៩៣០

B-ខ្សែ ៧  
D-បញ្ជីរឿង  
១- មិលិន្ទបញ្ហា --ព្រះគ្រូវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែពីបាលីមក ភាសា ខ្មែរ (ត)  
២- គតិលោក ឬច្បាប់ទូន្មានខ្លួន --ឧកញ៉ាសុត្ដន្ដប្រីជា ឥន្ទ រៀបរៀង (ត) (មិលិន្ទបញ្ហា និងគតិលោកនេះ មិន បានចុះក្នុងនេះទេ ព្រោះមានបោះជាសៀវភៅដោយឡែកហើយ)  
៣- ប្រវត្តិរបស់វត្តពោធិវាល (បាត់ដំបង ) --អាចារ្យអ៊ីវ ទូត ចៅអធិការវត្តនេះរៀបរៀង (ត) ១៨៣
៤- រឿងមហាភារយុទ្ធ --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែពី ភាសា សៀមមកជាភាសាខ្មែរ(ត) ១៩៩

អត្ថបទក្បាលទី៣ ខ្សែទី ៨ ឆ្នាំទី ៣ ព.ស ២៤៧៣ គ.ស ១៩៣០

B-ខ្សែ ៨  
D-បញ្ជីរឿង  
១- រឿងមិលិន្ទបញ្ហា --ព្រះគ្រូវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែពីបាលីមកជា ភាសាខ្មែរ(ត)  
២- គតិលោក ឬច្បាប់ទូន្មានខ្លួន --ឧកញ៉ាសុត្ដន្ដប្រីជា ឥន្ទ រៀបរៀង (ត) ( គតិលោក និងមិលិន្ទបញ្ហា មិន បានចុះក្នុងនេះទេ ព្រោះមានបោះពុម្ពសៀវភៅដោយឡែកហើយ)  
៣- ប្រវត្ដិរបស់វត្តពោធិវាល (បាត់ដំបង) --អាចារ្យ អ៊ីវ ទូត ចៅអធិការវត្តនេះ រៀបរៀង (ត) ២១៧
៤- រឿងមហាភារត --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែពីភាសា សៀមមកជាភាសាខ្មែរ(ត) ២៣១
៥- សេចក្ដីស្រង់ធម៌ទេសនាយ៉ាងសង្ខេប របស់លោកកំម៉ង់ដង្គរូបែរ ដែលសំដែងនៅមន្ទីរពុទ្ធសាសន បណ្ឌិត្យ កាលពីថ្ងៃ ១៨ សេប តម ឆ្នាំ ១៩៣០ --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ ២៤៧

អត្ថបទក្បាលទី៣ ខ្សែទី ៩ ឆ្នាំទី ៣ ព.ស ២៤៧៣ គ.ស ១៩៣១

B-ខ្សែ ៩  
D-បញ្ជីរឿង  
១- មិលិន្ទបញ្ហា --ព្រះគ្រូវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជាប្រែពីបាលីមកជាភាសា ខ្មែរ (ត)(មិលិន្ទបញ្ហានេះមិនបានចុះក្នុងនេះទេ ព្រោះមានបោះសៀវភៅដោយឡែកហើយ)  
២- អំពីព្រះនិព្វាន ភិក្ខុ នារទ នៅស្រុកលង្កាទ្វីប (ឥណ្ឌា) រៀបរៀង --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសា ២៥៧
៣- រឿងមហាភារតយុទ្ធ --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេមគន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែពីភាសា សៀមមកជាភាសាខ្មែរ(ត) ២៩៥
៤- ប្រវត្ដិរបស់វត្តពោធិវាល (បាត់ដំបង) --អាចារ្យអ៊ីវ ទូត ចៅអធិការវត្តនេះ រៀបរៀង (ត និង ចប់) ៣១៣

អត្ថបទក្បាលទី៣ ខ្សែទី ១០ ឆ្នាំទី ៣ ព.ស ២៤៧៣ គ.ស ១៩៣១

B-ខ្សែ ១០  
D-បញ្ជីរឿង  
១- មិលិន្ទបញ្ហា --ព្រះគ្រូវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែពីបាលីមកជា ភាសា ខ្មែរ (ត)  
២- អនុមោទនាវិធី អាចារ្យ សុក នៅវត្តឧណ្ណាលោម ក្រុងភ្នំពេញ រៀបរៀង --ព្រះគ្រូសំសត្ថា ណាត ចាងហ្វាង រងសាលាបរិយត្តិជាន់ខ្ពស់បានពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ (មិលិន្ទបញ្ហា និងអនុមោទនាវិធី មិនបានចុះ ក្នុងនេះទេ ព្រោះមានបោះសៀវភៅដោយឡែកហើយ )  
៣- រឿងមហាភារតយុទ្ធ --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជាប្រែពី ភាសា សៀមមកជាភាសាខ្មែរ (ត) ៣២៧

អត្ថបទក្បាលទី៣ ខ្សែទី ១១ ឆ្នាំទី ៣ ព.ស ២៤៧៣ គ.ស ១៩៣១

B-ខ្សែ ១១  
D-បញ្ជីរឿង  
១- រឿងមិលិន្ទបញ្ហា --ព្រះគ្រូវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែពីបាលីមកជា ភាសាខ្មែរ (ត)  
២- អនុមោទនាវិធី អាចារ្យ សុក នៅវត្តឧណ្ណាលោម ក្រុងភ្នំពេញ រៀបរៀង --ព្រះគ្រូ សំសត្ថា ណាត អាចារ្យបាលី ជាន់ខ្ពស់ បានពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់(តចប់) (មិលិន្ទបញ្ហា និងអនុមោទនាវិធី មិន បានចុះក្នុងនេះទេ ព្រោះ មានបោះពុម្ពសៀវភៅដោយឡែកហើយ)  
៣- វិធីតុបតែងព្រះពុទ្ធសាសនា អោយចម្រើនឡើងក្នុងនគរកម្ពុជា --ថី គីម ហាក់ ធ្វើរាជការនៅប៉ុស្តិ៍ ខ្សែលួស រៀបរៀង ៣៤៣
៤- រឿងមហាភារត --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែពីភាសា សៀមមកជាភាសាខ្មែរ(ត) ៣៥១

អត្ថបទក្បាលទី៣ ខ្សែទី ១២ ឆ្នាំទី ៣ ព.ស ២៤៧៣ គ.ស ១៩៣១

B-ខ្សែ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
១- រឿងមិលិន្ទបញ្ហា --ព្រះគ្រូវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែពីបាលីមក ជាភាសាខ្មែរ(ត) (មិលិន្ទបញ្ហា មិនបានចុះក្នុងនេះទេ ព្រោះមានបោះពុម្ពសៀវភៅដោយ ឡែកហើយ)  
២- ម្ភៃប្រាំមួយគាថា ដកយកពីគម្ពីរផ្សេងៗ --អាចារ្យ យ៉ែម ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែពីបាលី មកជា ភាសាខ្មែរ ៣៦៩
៣- រឿងមហាភារត --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែពីភាសា សៀមមកជាភាសា ខ្មែរ (ត) ៣៧៩

គ.ស ១៩៣១-១៩៣២

អត្ថបទក្បាលទី១ ខ្សែទី ១ ឆ្នាំទី៤ ព.ស ២៤៧៣ គ.ស ១៩៣១-១៩៣២

B-ឆ្នាំគំរប់បួន ខ្សែ ១  
D-បញ្ជីររឿង  
១- មិលិន្ទបញ្ហា(តពីខ្សែ ១២ ឆ្នាំ ទី ៣) --ព្រះឧត្ដមមុនី អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជាប្រែពីបាឡី
២- ប្រស្នាធម៌សត្វក្អែកនឹងដង្កូវ --ព្រះញាណបវរវិជ្ជា អែម ចាងហ្វាងសាលាបាឡីជាន់ខ្ពស់ ប្រែពីបាឡីគម្ពីរ បញ្ញាសជាតក ខ្សែ ១៥ ១៧
៣- លោកធម៌ ៨ ប្រការ --ព្រះសាសនសោភ័ណ ជួន ណាត ចាងហ្វាងរងសាលាបាឡីជាន់ខ្ពស់ ប្រែពីបាឡី ហើយចងជាពាក្យកាព្យ ៣១
៤- រឿងសត្វខ្លា ដកយកពីរឿងព្រេងខ្មែរក្នុងសៀវភៅ --លោក អេម៉ូនីញេ ៣៩

អត្ថបទក្បាលទី១ ខ្សែទី ២ ឆ្នាំទី៤ ព.ស ២៤៧៣ គ.ស ១៩៣១-១៩៣២

B-ឆ្នាំគំរប់បួន ខ្សែ ២  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីរូបព្រះអរិយមេត្រីនៅសារមន្ទីរក្រុងព្រៃនគរ --អ្នកស្រីការប៉ឺឡែស អធិប្បាយ
២- មិលិន្ទបញ្ហា --ព្រះឧត្ដមមុនី អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជាប្រែពីបាឡី (ត)
៣-ប្រស្នាធម៌សត្តកណ្ដូបនឹងគ្រុឌ --ព្រះញាណបវរវិជ្ជា អែម ចាងហ្វាងសាលាបាឡីជាន់ខ្ពស់ ប្រែពីបាឡី គម្ពីរបញ្ញាសជាតក ២១
៤- រឿងបុរស ៣ អ្នកឈ្លោះគ្នា ដកយកពីរឿងព្រេងខ្មែរក្នុងសៀវភៅ --លោក អេម៉ូនីញ៉េ ៣៧
រូបព្រះអរិយមេត្រីពោធិសាតើ ក្នុងសារមន្ទីរក្រុងព្រៃនគរ

អត្ថបទក្បាលទី១ ខ្សែទី៣-៤-៥-៦ ឆ្នាំទី៤ ព.ស ២៤៧៣ គ.ស ១៩៣១-១៩៣២

B-ឆ្នាំគំរប់បួន ខ្សែ 3-4-5-6  
D-បញ្ជីរឿង  
១- រឿងមិលិន្ទបញ្ហា --ព្រះឧត្ដមមុនី អ៊ុម ស៊ូ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យប្រែចេញពីបាឡីមកជាភាសា ខ្មែរ (ត)
២- វលាហជាតក --ព្រះឧត្ដមមុនី អ៊ុម ស៊ូ អាចារ្យព្រះរាជបណ្ណាល័យប្រែចេញពីបាឡីមកជាភាសាខ្មែរ ៦០
៣- រឿងសេះពលាហ លោកវិកទ័រគោរលូបេហ្វ៍ សមាជិកសាលាបារាំងសេសនៅចុងបូព៌ាប្រទេសហាណូយ រៀបរៀង --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ជាអ្នកតែងសេចក្ដីក្នុងព្រះរាជបណ្ណាល័យប្រែពីភាសាបារាំងមកជាភាសាខ្មែរ ៧៥
៤- ប្រស្នាធម៌ ព្រះឥន្ទនឹងស្ដេចកោរព្យរាជ --ព្រះញាណបវរវិជ្ជា អែម ចាងហ្វាងសាលាបាឡីជាន់ខ្ពស់ ដក យកពីគម្ពីរបញ្ញាសជាតក ហើយប្រែចេញពីភាសាបាឡីមកជាភាសាខ្មែរ ៨៦
៥- ប្រស្នាធម៌ ព្រះឥន្ទទូលសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ --ព្រះញាណបវរវិជ្ជា ឯម ចាងហ្វាងសាលាបាឡីមកជា ភាសាខ្មែរ ១៣៤
៦- ច្បាប់ក្រមថ្មី ពាក្យកាព្យរបស់ --ព្រះភិរម្យភាសាអ៊ូហៅង៉ុយ ១៤៩
៧- ច្បាប់កិរកាលថ្មី ពាក្យកាព្យរបស់ --ព្រះភិរម្យភាសាអ៊ូហៅង៉ុយ ១៨១
- សេះពលាហនៅប្រាសាទនាគព័ន្ធ ៧៤
- រូបមនុស្សប្រតោងសេះពលាហ ១ ពួកនៅប្រាសាទនាគព័ន្ធ ៧៦
- រឿងសេះពលាហនៅក្បាច់ជញ្ជាំងប្រាសាទបាយ័ន ៨២

គ.ស ១៩៣២

អត្ថបទក្បាលទី២ ខ្សែទី៧-៨-៩-១០-១១-១២ ឆ្នាំទី៤ ព.ស ២៤៧៣ គ.ស១៩៣២

B_ខ្សែ៧ដល់ខ្សែ១២រួមគ្នា  
D_បញ្ជីររឿង  
១- រឿងមិលិន្ទបញ្ហា --ព្រះឧត្ដមមុនី អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជាប្រែចេញពីបាឡីមក ជាភាសាខ្មែរ (ត)
២- អំពីសេះពលាហ តាមសំអាងរបស់លោក វិកទ័រកោលូបែហ្វ សមាជិកសាលាបារាំងសែសនៅចុងបូព៌ា ប្រទេស --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ជាអ្នកតែងសេចក្ដី ក្នុងព្រះរាជបណ្ណាល័យប្រែជាភាសាខ្មែរ ( ត ចប់ ) ១១៣
៣- ឧប្បត្តិកថា, វិតក្កបញ្ហា នឹងមិលិន្ទបញ្ហា --ព្រះស្រីសម្មតិវង្ស (ឯម) ចាងហ្វាងសាលាបាឡីជាន់ខ្ពស់ ប្រែ ចេញពីបាឡីគម្ពីរលោកនយជាតកជាភាសាខ្មែរ ១២៤
៤- បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ --ព្រះមហា នន្ទ វត្តប្រាង្គណ៍ (ឧដុង្គ-កំពង់ស្ពឺ) ប្រែពីបាឡីមកជាភាសាខ្មែរ ២១៤
៥- សុតធនុជាតក --ព្រះញាណវីរិយ ឡុង អាចារ្យសាលាបាឡីជាន់ខ្ពស់ ប្រែពីបាឡីគម្ពីរបញ្ញាសជាតកមកជា ភាសាខ្មែរ ២៨២
៦- រតនបជោតជាតក --ព្រះឧត្ដមមុនី (អ៊ុម សូរ) អាចារ្យព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែចេញពីបាឡីគម្ពីរ បញ្ញាសជាតកមកជាភាសាខ្មែរ ៣៦១
៧- ខេមាខេមសរណគមនកថា --លោកឈិម សុំ សិស្សទី ៥ នៅសាលាបាឡីជាន់ខ្ពស់រៀបរៀង, ព្រះស្រី សម្មតិវង្ស (ឯម) ចាងហ្វាងសាលានេះពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ ៣៩៨
៨- មួយរយហាសិបមួយថ្ងៃ នៅមាត់ឈូងសមុទ្ទសៀម ពាក្យកាព្យរបស់ --ជី គឹមហាក់ធ្វើរាជការនៅទី ប្រៃសណីយ៍ ប៉ុស្តិ៍មេមត់ (កំពង់ចាម) ៤៩១
៩- រឿងមហាភារតយុទ្ធ --ព្រះមហាពិទូរក្រសេមគន្ថរចនាបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ ប្រែពីភាសាសៀមមក ជាភាសាខ្មែរ (ត ចប់) ៤៣០
-រូបសេះក្បាលប្រាំនៅទីព្រះលានប្រាសាទអង្គរធំ ១១៤
-រឿងសេះពលាហនៅស្រុកមថុរា (សព្វថ្ងៃនៅសារមន្ទីក្រុងកាល់គុត្តា) ១១៨
-រឿងសេះពលាហនៅស្រុកអជណ្ដា ១១៩
-រឿងសេះពលាហនៅព្រះវិហារអានន្ទស្រុកភូមា ១២២

គ.ស ១៩៥២

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ១ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែមករា លេខ១  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សារាណិយធម្មកថា --ព្រះមហា កែ អឿន
២- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (ត -មក) --លោករ៉ាយ ប៉ុក ១១
៣- ពុទ្ធសាសនាធិប្បាយ --ព្រះបាឡាត់ នូ ឱម ១៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការប្រើអក្សរខ្មែរ --នាយ គិត ពិន ២៤
៥- គ្រូសាញ់អ្នកខ្លាំងពូកែ --សាស្ត្រាចារ្យ ផេង ជ្រីវ ៣១
៦- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៣៩
៧- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៤៧
៨- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោកសាង សាវ៉ាត ៥៦
III.កំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
៩- ពិធីបុណ្យដ៏ឧឡារិកនៅវត្តដើមអំពិល ខែត្រប៉ោលាវ (យៀកណាម ) --ព្រះមហា ឈិត កំលិន ៦៩
១០- ឧត្ដមគតិនៃពុទ្ធបរិស័ទវត្តលង្កា --សមាគមមិត្តសាលាបាលី ៧៩

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ២ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែកុម្ភៈ លេខ ២  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សារាណិយធម្មកថា (តចប់) --ព្រះមហា កែ អឿន ៨៣
២- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោករ៉ាយ ប៉ុក ៩១
៣- សុខោបាយកថា --ព្រះអាចារ្យ ទូច ឡេង ៩៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- គ្រូសាញ់អ្នកខ្លាំងពូកែ (តចប់) --សាស្ត្រាចារ្យ ផេង ជ្រីវ ១០៩
៥- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ១១៩
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ១២៧
៧- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោកសាង សាវ៉ាត ១៣៥
៨- រឿងស្នេហាជាតិ --លោក គង់ លឹម ១៤៣
III.កំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
៩- ពិធីបុណ្យដ៏ឧឡារិកនៅវត្តដើមអំពិល ខែត្រប៉ោលាវ (យៀកណាម ) (តចប់) --ព្រះមហា ឈិត កំលិន ៦៩
១០- សេចក្ដីបញ្ជាក់តាមការណ៍ពិត  

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ៣ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែមិនា លេខ ៣  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោករ៉ាយ ប៉ុក ១៦៣
២- លោកិយលោកុត្តរបញ្ញាកថា --ព្រះអាចារ្យ ទូច ឡេង ១៧០
៣- អត្តានុទិដ្ឋិ --ឧកញ៉ា សំ ស៊ុន ១៧៦
៤- កម្មវិភាគ --ព្រះមហា ឱម ន៉ាគ្រី ១៨២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- ល្បើកក្រើនជាតិ --លោក ប៊ូ ប៉ូ ១៨៦
៦- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ១៨៩
៧- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ១៩៦
៨- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --កសាង សាវ៉ាត ២១០
៩- រឿងស្នេហាជាតិ (តមក) --លោក គង់ លឹម ១៤៣
១០- រឿងប៉ូលនឹងវីរ៍ស៊ីនី --សាស្ត្រាចារ្យ ផេង ជ្រីវ ២២០
១១- សំលៀកបំពាក់ខ្មែរ --ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ២២៤
III.កំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
១២- ពិធីបុណ្យកឋិននៅវិទ្យាល័យស៊ីសុវត្ថិភ្នំពេញ --ក្រុមសាស្ត្រាចារ្យនឹងក្រុមសិស្ស ២៣១

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ៤ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែមេសា លេខ ៤  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោករ៉ាយ ប៉ុក ២៤៣
២- មលាមលកថា --ព្រះមហា ទេព សរ ២៤៧
៣- អត្តានុទិដ្ឋិ (តមក) --ឧកញ៉ា សំ ស៊ុន ២៦០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ២៦៧
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ២៧៦
៦- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោកសាង សាវ៉ាត ២៨២
៧- រឿងស្នេហាជាតិ (តមក) --លោក គង់ លឹម ២៩០
៨- រឿងប៉ូលនឹងវីរ៍ស៊ីនី --សាស្ត្រាចារ្យ ផេង ជ្រីវ ២៩៨
៩- សំលៀកបំពាក់ខ្មែរ (តមក) --ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ៣០៤
III.កំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
១០- ជីវប្រវត្តិ ព្រះសុធម្មបញ្ញាត្ថេរ កែវ ជួប ចៅអធិការ វត្តកោះប្រាក់ (កំពង់ចាម)ព្រះភិក្ខុ ម៉ី សាន ៣១២

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ៥ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែឧសភា លេខ ៥  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោករ៉ាយ ប៉ុក ៣២៣
២- ពលរដ្ឋធម៌ --ព្រះមហា ឆែ វង្ស ៣២៨
៣- អត្តានុទិដ្ឋិ (តមក) --ឧកញ៉ា សំ ស៊ុន ៣៣៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- គុណសម្បត្តនៃអ្នកទេស្ន --ព្រះទេពសត្ថា សូរ ហាយ ៣៤៦
៥- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៣៥៤
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៣៦៣
៧- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោកសាង សាវ៉ាត ៣៧២
៨- រឿងស្នេហាជាតិ (តមក) --លោក គង់ លឹម ៣៧៦
៩- រឿងប៉ូលនឹងវីរ៍ស៊ីនី --សាស្ត្រាចារ្យ ផេង ជ្រីវ ៣៨៥
III.កំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
១០- ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំ នៅទីព្រះលាននគរធំ --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា កែ អៀន ៣៩៥
១១- សេចក្ដីកត់ហេតុក្នុងការប្រឡងមហាបរិយត្ត --អធិបតីនៃក្រុមសមាជិក ៣៩៩

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ៦ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែមិថុនា លេខ ៦  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោករ៉ាយ ប៉ុក ៤០៣
២- សាមគ្គីកថា --ព្រះបាឡាត់ ចាន់ លី ៤០៩
៣- អត្តានុទិដ្ឋិ (តមក) --ឧកញ៉ា សំ ស៊ុន ៤១៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៤២៥
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៤៣៧
៦- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោកសាង សាវ៉ាត ៤៤៨
៧- រឿងស្នេហាជាតិ (តមក) --លោក គង់ លឹម ៤៥៦
៨- រឿងប៉ូលនឹងវីរ៍ស៊ីនី (តមក) --សាស្ត្រាចារ្យ ផេង ជ្រីវ ៤៦៦
III.កំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
៩- ពិធីបើកសាលាបរិយត្តិធម្មវិន័យ នៅវត្ត ព្រះព្រហ្មរតន៍ សៀមរាប --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា កែ អឿន ៤៧៥
១០- ក្នុងសៀវភៅកម្ពុជសុរិយាលេខ៥ឆ្នាំ ១៩៥២  
១១- ដំណឹងពិសេស  

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខ៧ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែកក្កដា លេខ ៧  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តចប់) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ៤៨៣
២- បញ្ញាវុឌ្ឍិកថា --ព្រះមហា សុខ វង់ ៤៨៨
៣- អត្ថានុទិដ្ឋិ (ត-ចប់) --ឧកញ៉ា សំ ស៊ុន ៥០១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៥០៩
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៥១៩
៦- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុន ៥៣១
៧- រឿងស្នេហាជាតិ(តមក) --លោក គង់ លឹម ៥៣៧
៨- រឿងប៉ូល នឹង វ័រ៍ស៊ីនី (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៥៤៥
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ពិធីបើកសាលាធម្មវិន័យនៅវត្តរាជបូរណ៌ ខែត្រសៀមរាប --ព្រះអាចារ្យ ស៊ុន ស៊ាន ៥៥៥
១០- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៥៥៨

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខ៨ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែសីហា លេខ ៨  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសចិន --លោករ៉ាយ ប៊ុក ៥៦៣
២- ធម៌សង្គ្រោះ --ព្រះមហា ឡាច ៥៧៣
៣- វិសារទធម៌ --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា កែ អឿន ៥៨១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៥៨៧
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៥៩៧
៦- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុន ៦០៩
៧- រឿងស្នេហាជាតិ(តមក) --លោក គង់ លឹម ៦១៤
៨- រឿងប៉ូល នឹង វ័រ៍ស៊ីនី (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៦២២
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ព្រះថេរៈពីររូបនិមន្តមកពីលង្កាទ្វីបទៅទស្សនា ខែត្រសៀមរាប --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា កែ អឿន ៦៣២
១០- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៦៣៩

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខ៩(ដូចគ្នានិងលេខ១០ដែរ) ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

AA-ឆ្នាំទី ២៤ ខែតុលា លេខ ១០  
BB-ចំណាំ  
A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែកញ្ញា លេខ ៩  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសចិន (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ៧២៣
២- ឃរាវាសធម៌ --ព្រះអារិយកស្សប កែវ អ៊ូច ៧៣១
៣- លទ្ធិពុទ្ធសាសនានិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ --ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ៧៣៨
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៧៤៤
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៧៥១
៦- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុន ៧៦២
៧- រឿងស្លាប់ព្រោះជាតិ --លោក គង់ លឹម ៧៦៦
៨- រឿងប៉ូល នឹង វ័រ៍ស៊ីនី (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៧៧៥
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ពិធីបុណ្យព្រះសារីរិកធាតុ នឹងព្រះអរហន្តធាតុនៃព្រះសារីបុត្តនឹងព្រះមោគ្គល្លាន --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៧៨៥
១០- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៧៩៩

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខ១១ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែវិច្ឆិកា លេខ ១១  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសចិន(តមក) –លោករ៉ាយ ប៊ុក ៨០៣
២- សុន្ទរកថា --ព្រះមហា ផៃ ម៉ីល ៨១១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- មេទ័ពចិត្តអាក្រក់(រឿងព្រេងប្រទេសចិន) --លោក ប៊ូ ប៉ូ ៨២២
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៨២៧
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៨៣៧
៦- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុន ៨៤៨
៧- រឿងស្លាប់ព្រោះជាតិ --លោក គង់ លឹម ៨៥៦
៨- រឿងប៉ូល នឹង វ័រ៍ស៊ីនី (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៨៦៦
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៨៧៩

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខ១២ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែធ្នូ លេខ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សេចក្ដីជូនដំណឹង --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៨៨៣
២- ព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសចិន (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ៨៨៦
៣- ខោមទុស្សសូត្រកថា --អ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិ កេតសុមារក័្ស ៨៩៤
៤- សួរឆ្លើយក្នុងរឿងបកសករាជ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ៩០១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៩០៥
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៩១២
៧- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុន ៩២២
៨- រឿងស្លាប់ព្រោះជាតិ (តមក) --លោក គង់ លឹម ៩៣០
៩- រឿងប៉ូល នឹង វ័រ៍ស៊ីនី (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៩៣៩
១០- ទំនៀមទម្លាប់ និងឧត្ដមប្រយោជន៍ --ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ ៩៤៨
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៩៥៧

Flag Counter