សកម្មភាពឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ចុះពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងពីបញ្ហាអណ្ដូងទឹកមិនចេញទឹក

សកម្មភាពឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ត្រី
ចុះពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងពីបញ្ហាអណ្ដូងទឹកមិនចេញទឹក

កាលពីថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការ និងសាសនាបានចុះទៅពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែង ពីបញ្ហាអណ្ដូងទឹកមិនចេញទឹកនៅភូមិតាខុប ឃុំកំពង់ត្រាច ស្រុករមាសហែក ខេត្តស្វាយរៀង។

Flag Counter