កម្រង​រូប​ភាព​មួយ​ចំនួន​ស្ដីពីការ​ធ្វើ​បាឋកថា​ប្រចាំ​ខែ​មិថុនា

  • Print

កម្រងរូបភាពមួយចំនួនស្ដីពីការធ្វើបាឋកថាប្រចាំខែមិថុនា នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ក្រោមប្រធានបទ «លក្ខណៈពិសេសនៃស្នេហាទុំទាវ»   នារសៀលថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យ ប៉ាង រតនា។