លោក​ប្រធាន​ពុទ្ធ​សាសនបណ្ឌិត្យ​ជួប​ជាមួយ​ប្រតិភូ​ជប៉ុន

ព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ លោកប្រធានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈប្រតិភូ Cambodia Peace Tour of Rissho Kosei-kai Osaka and Senshu Branches ដឹកនាំដោយលោក ណូរីអូ សាកៃ (Mr. Norio Sakai) ជាប្រធានប្រតិភូ ដែលអញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចនិងស្វែងយល់ពីការងាររបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ។

Flag Counter