ព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយវជ្រយាននៅប្រទេសកម្ពុជាសម័យបុរាណ

  • Print

សូមគោរពនិមន្ត និងអញ្ជើញចូលរួមស្ដាប់បាឋកថាប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ក្រោមប្រធានបទ «ព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយវជ្រយាននៅប្រទេសកម្ពុជាសម័យបុរាណ» នៅថ្ងៃអង្គារ ទី៣០ ខែមិថុនា វេលាម៉ោង៩:០០នាទីព្រឹក នៅក្នុងសាលប្រជុំពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ដោយលោក សួន សូភ័ក្ត្រា ជាមន្ត្រីនៅមហាវិទ្យាល័យបុរាណវិទ្យា។ តើនិកាយព្រះពុទ្ធសាសនាមួយនេះ មានប្រវត្តិនិងការប្រតិបត្តិយ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបុរាណ? តើមានហេតុផលអ្វីខ្លះបានជាមិនមានវត្តមានបន្តមក ដល់សម័យបច្ចុប្បន្ន? សូមជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តដោយអនុគ្រោះ។

សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណ