ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយការងារត្រីមាសទី១

ព្រឹកថ្ងៃពុធ ទី៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានរៀបចំប្រជុំផ្សព្វផ្សាយការងារត្រីមាសទី១ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្ដម ញ៉ែម វ៉ាលី រដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុក ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនានា។ ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ ក៏មាន ជូនបណ្ណសរសើរ  ពី ឯកឧត្ដម រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង ធម្មការ និង សាសនា ដល់មន្ត្រីបុគ្គលិក ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ដែល បាន បំពេញការងារ ល្អដល់អង្គភាព។

Flag Counter