ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

ការប្រគល់ជូនគោរម្យ៍ងារកិត្តិយសដ៏ឧត្តុង្គឧត្តម ចំពោះសម្ដេច អគ្គមហាសេនាតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សូមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងនូវសេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់គណៈសង្ឃនាយក នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្ដីពីការប្រគល់ជូនគោរម្យ៍ងារកិត្តិយសដ៏ឧត្តុង្គឧត្តម ចំពោះសម្ដេច អគ្គមហាសេនាតេជោហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី  នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  ថា "ពុទ្ធមាមកាភិបាល" របស់អង្គការពុទ្ធសាសនិកពិភពលោក ដែលមានសមាជិកកាន់ ព្រះពុទ្ធសាសនា៥៥ប្រទេស ។

Flag Counter