ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនា ចូលរួមពិធីធ្វើបទបង្ហញកិច្ចអភិវឌ្ឍរបស់មជ្ឍមណ្ឌលឥស្លាមភ្នំពេញ និងសំណេះសំណាលជាមួយឯកអគ្គរាជ/រដ្ឋទូតប្រចាំកម្ពុជា

ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនា ចូលរួមពិធីធ្វើបទបង្ហញកិច្ចអភិវឌ្ឍរបស់មជ្ឍមណ្ឌលឥស្លាមភ្នំពេញ និងសំណេះសំណាលជាមួយឯកអគ្គរាជ/រដ្ឋទូតប្រចាំកម្ពុជា ដែលតំណាងប្រទេសសមាជិករបស់អង្គការសហប្រតិបត្តិការឥស្លាម(OIC) ចំនួន៦(ម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី ប្រ៊ុយណេ ប៉ាគីស្ថាន គូវ៉ែត និងតួកគី) នាព្រឹក ថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ នៅមជ្ឍមណ្ឌលឥស្លាមភ្នំពេញ(វិហារធំបឹងកក់)។

Flag Counter