ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

គោលនយោបាយអប់រំចំពោះកុមារ និងការអនុវត្តនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សូមគោរពនិមន្ត និងអញ្ជើញចូលរួមស្ដាប់បាឋកថាប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ក្រោមប្រធានបទ «គោលនយោបាយអប់រំចំពោះកុមារ និងការអនុវត្តនៅក្នុង របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)» ដោយលោក គៀវ ម៉េងគ័ង អ្នកស្រាវជ្រាវ នាថ្ងៃសុក្រ ទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង៩ព្រឹក។

សង្ខេប៖

ខ្មែរក្រហមបានចូលកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥ ក្រោយពេលផ្ដួលរលំ   រដ្ឋាភិបាលលន់ នល់។ បន្ទាប់ពីចូលកាន់កាប់រាជធានីរួចមក ខ្មែរក្រហមបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនូវគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនជាច្រើន ក្នុងនោះក៏មានគោលនយោបាយអប់រំចំពោះកុមារផងដែរ។ បាឋកថានេះ នឹងធ្វើការបកស្រាយត្រួសៗដោយបែងចែកជាពីរផ្នែក ដោយផ្នែកទីមួយស្ដីពីទ្រឹស្ដីនៃគោលនយោបាយអប់រំដែលចេញមកពីស្ថាប័នសំខាន់ៗ និងផ្នែកទីពីរនិយាយអំពីការអនុវត្តគោលនយោបាយអប់រំនោះ។ នៅក្នុងផ្នែក     ទីមួយនឹងបកស្រាយទៅលើ របបសិក្សា, មុខវិជ្ជាសិក្សា, ពេលវេលារៀនសូត្រ, ទីកន្លែងនិងសម្ភារសិក្សា, ប្រភេទគ្រូបង្រៀន, សៀវភៅសិក្សា, អាយុរៀនសូត្ររបស់កុមារ ។ល។ សម្រាប់ផ្នែកទីពីរវិញ នឹងបង្ហាញអំពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៃគោលនយោបាយអប់រំចំពោះកុមារថា តើមានលក្ខណៈបែបណា ដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវរបកគំហើញថ្មីៗមួយចំនួនដែលបានមកពីការសិក្សានេះ។

សូមចូលរួមបាឋកថាតាម Google Meet តាមរយៈការស្កេន QR កូដដែលមាននៅលើបណ្ណប្រកាស។

សូមចុចលើលីងខាងក្រោម ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននានាពីពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ តាមតេឡេក្រាម។

https://t.me/BuddhistInstitute

sorsokny[at]gmail.com

www.budinst.gov.kh

Flag Counter