ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

កិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចាំឆមាសទី១ នៃឆ្នាំ២០២២

ព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចាំឆមាសទី១ នៃឆ្នាំ២០២២។ កិច្ចប្រជុំដំណើរការទៅ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្ដម ញ៉ែម វ៉ាលី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការ និងសាសនា ដែលទទួលបន្ទុកពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ព្រមទាំងមានវត្តមានឯកឧត្ដមអនុរដ្ឋលេខាធិការទាំងពីរ, អគ្គនាយករង, ប្រធាន-អនុប្រធានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ និងប្រធាន-អនុប្រធានការិយាល័យទាំង៥។

Flag Counter