ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

ពិធីចុះអនុស្សារណៈនៃភាពជាដៃគូរវាង ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាជាមួយអង្គការរីស្សូ កូសី-កៃ

ថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦
ភ្នំពេញៈ  រសៀលថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ នាទីស្តីការក្រសួងធម្មការនិងសាសនាមានរៀបចំពិធីចុះអនុស្សារណៈលើការគាំទ្រសកម្មភាពពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យដែលមានរយៈពេលបីឆ្នាំ ដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ក្រោមកិច្ចជំនួយពីម្ចាស់គម្រោង មូលនិធិឧបត្ថម្ភអាហារមួយពេលសម្រាប់សន្តិភាពនៃអង្គការរីស្សូ កូសី-កៃ ប្រទេសជប៉ុន ក្រោមអធិបតីភាព លោក មិន ឃិន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនានិងព្រះតេជគុណ ម៉ាសាហ៊ីរ៉ូ ណេម៉ូតូ ប្រជាគណៈកម្មការដឹកនាំ។

អាន​បន្តពិធីចុះអនុស្សារណៈនៃភាពជាដៃគូរវាង ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាជាមួយអង្គការរីស្សូ កូសី-កៃ

ស្ថិតិ​​វត្ត​អារាម វិហារ​ សាលា និង​ព្រះ​សង្ឃ​នៅ​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​២០១៤-២០១៥

លោកអ្នកអាចទាញយកស្ថិតិវត្តអារាម វិហារ សាលា និងព្រះសង្ឃនៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៤-២០១៥ បានតាមតំណដូចខាងក្រោម៖

សូមចុចនៅ   ទីនេះ  

 

Flag Counter