អត្ថបទ​ក្បាល​ទី ១ ឆ្នាំ​ទី ២០ខ្សែ​ទី ៥ គ.ស ១៩៤៨ ព.ស ២៤៨៨

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ល្ខោនខោល --អ្នកឧកញ៉ាទេពពិទូរឈឹម ក្រសេម តំណាងរាស្ត្រ ១៦១
២- រឿងសាមកុក (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា (នូរ កន) តំណាងរាស្ត្រ ១៧១
៣- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេប ប្រទេសចិន (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១៨៩
៤- ភូមិសាស្ត្រសាកលសង្ខេប (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង ១៩៨
៥- ឯកសហស្ររាត្រីភាគ ទី ១៥ --ឃុនសុន្ទរមេធី ញូង សឿង នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២០៨
៦- រឿង ស៊ុន យ៉ាត សេន (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក សមុហបញ្ជីធំ នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២១៩
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- អំពីការសន្និបាតប្រគល់មុខការព្រះសង្ឃរាជនាយក វត្តឧណ្ណាលោម --សមុហពោធិញ្ញាណ ដួង ឌឿន ២២៥
៨- យុវចិយាកថា (តមក) --ព្រះគ្រូបញ្ញាលិខិត កៅ សិម ២៣២
៩- សេចក្ដីជូនដំណឹង  

មាតិកា​អត្ថបទ ឆ្នាំ​ទី ២១ លេខ ១០ ខែ​តុលា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- កវីធម្មភាសិត --មហាឱម ណាគ្រី ៧២១
២- ការធ្វើសំពត់ហូល ផាមួង នឹងសារុង --លោកជា ជួន ៧២៤
៣- សុភាសិតខ្មែរភាគទី ២ (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៧៣១
៤- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែររបស់គណៈកម្មការវប្បធម៌ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៧៣៥
៥- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេបប្រទេសឥណ្ឌៀ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៧៤៥
៦- រឿងភោគកុលកុមារ ពាក្យកាព្យ (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាព្រះឃ្លាំង នង ៧៥៦
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៧៦៧
៨- និរយកថា --មហាឱម ណាគ្រី ៧៧៨
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៧៨៨
១០- កំណត់ស្នើអំពីរឿងស្ថាបនាវិទ្យាស្ថានមួយសម្រាប់ សិក្សាភាសាខ្មែរ ឥណ្ឌៀនៅភ្នំពេញ--លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៧៩៨

គ.ស ១៩២៦

អត្ថបទក្បាលទី ១ ខ្សែទី ១ ដល់ ១២ ព.ស ២៤៧២ គ.ស ១៩២៦

B- ខ្សែ១ ដល់ ១២  
C- សេចក្ដីប្រារព្ធ  
D- មាតិការឿង  
E- សេចក្ដីបញ្ជាក់  
១- ព្រះបន្ទូលក្រុមព្រះនរោត្ដម ភាណុវង្ស ពន្យល់អំពីបង្កើតទស្សនាវដ្ដី
២- កាលាមសូត្រ --ព្រះវិមលធម្ម ថោង ប្រែរៀបរៀង
៣- ប្រកាស --ក្រសួងព្រះរាជបណ្ណាល័យ ១៣
៤- និយាយពីលោក អូគុស្ដប៉ាវី ១៥
៥- មរណភាព លោក ប៉ានើចេរ ១៩
៦- អធិប្បាយសង្ខេបអំពី បឋមសាសនៈរបស់ --អ្នកអង្គម្ចាស់ វឌ្ឍនា យាវង្ស អព្ភយឥស្សរា ២០
៧- សេចក្ដីបង្ហាញប្រយោជន៍ --អ្នកឧកញ៉ា ជួន ហ៊ែល រៀបរៀង ២៦
៨- ធម៌ពុទ្ធជ័យមង្គល(ពាហុំ) --ឧកញ៉ាសុត្ដន្ដប្រីជា ឥន្ទ រៀបរៀង ២៩
៩- អារាធនាធម្មកថិកឱ្យសម្ដែងធម៌ --ព្រះគ្រូវិមលបញ្ញា អ៊ុម – ស៊ូរ ផ្ទៀងផ្ទាត់កែសម្រួល ៣៤
១០- សេចក្ដីរំលឹកគុណលោក ឡឺរេស៊ីដង្គ --ដែលបង្កើតព្រះរាជបណ្ណាល័យ ៣៨
១១- វីរិយកថា --ឧកញ៉ា សុភាធិរាជ ស៊ូ រៀបរៀង ៤០
១២- ពាក្យកាព្យ រឿងព្រះអង្គម្ចាស់ ន.ភាណុវង្ស --ឃុនរាមតេជះ សេក ជាអ្នកតែង ៤៤
១៣- ថេរបវត្ដិព្រះគ្រូធម្មចរិយាវង្ស អិត ចៅអធិការ វត្តដំណាក់ ៦៥
១៤- សេចក្ដីអធិប្បាយទសជាតក៍និងបឋមសម្ពោធ --ឧកញ៉ា វររៀង ជ័យ ជួន រៀបរៀង ៦៩
១៥- ធម៌ទេសនារបស់ កំម៉ង់ដង់ រូបែរត៍ អំពីពុទ្ធសាសនានៅទីបេត៍ --លោក ជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ ៩២
១៦- ពុទ្ធពង្សាវតារ --មោនសៀ ល្វី-ហ្វីណូត៍ រៀបរៀង ១៤៩
១៧- កាយបរិភោគទិវត្ថុកថា --ព្រះញាណបវរវិជ្ជា ឯម រៀបរៀង ៣០៨
១៨- និទានវចនៈ ពាក្យលំនាំជាហេតុជាទីតម្កល់ខាងដើម  

គ.ស. ២០០៦

អត្ថបទ ក្បាល ទី ១ ឆ្នាំ ទី ៦០ ខ្សែទី១ ខែ មករា - កុម្ភៈ- មីនា ព.ស. ២៥៤៩ គ.ស. ២០០៦

A-ឆ្នាំទី ៦០ លេខ ១ ខែ មករា-កុម្ភៈ-មិនា  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
E-គណកម្មការពិគ្រោះយោបល់  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ជីវិតមនុស្ស និង បញ្ហា (តចប់ ) --(ឈន អៀម )
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និង អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
២-ការស្ដារព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរ --(ឈាត ស្រ៊ាង ) ៣៨
៣-សិលាចារឹកប្រាសាទភ្នំវ៉ាន ka 651 --(មីសែល ត្រាណេ) ៦១
៤-យុទ្ធោបករណ៍ និង វិធីសាស្ត្រធ្វើសង្គ្រាមរបស់បុព្វបុរសខ្មែរ (តចប់ ) --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៦៧
៥-កំណាព្យ ជ្រូកស្រុក --(ខៀវ យ៉ុន ) ៨៥
៦-កំណាព្យ សម័យខោសំយេះ --(អ៊ុក សៅបុល ) ៨៧
III. កំណត់ និង ប្រវត្តិការណ៍  
៧-ព្រះរាជពិធីស្រង់ សុគន្ធវារី ថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជាធិបតី ទេព វង្ស សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជ នៃព្រះ រាជាណាចក្រកម្ពុជា --(សំ ធា ) ៨៩
IV. ទំព័រឆ្លើយឆ្លងជាមួយកម្ពុជសុរិយា  
៨-លិខិតថ្លែងអំណរគុណ ៩៩

អត្ថបទ ក្បាល ទី ២ ឆ្នាំ ទី ៦០ ខ្សែទី២ ខែ មេសា - ឧសភា - មិថុនា ព.ស ២៥៥០ គ.ស. ២០០៦

A-ឆ្នាំទី ៦០ លេខ ២ ខែ មេសា-ឧសភា-មិថុនា  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
E-គណកម្មការពិគ្រោះយោបល់  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ស្វែងយល់ដឹង និង ប្រតិបត្តិព្រះធម៌ (ត) --(ខៀវ យ៉ុន )
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និង អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
២-ការស្ដារព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរ (តចប់ ) --(ឈាត ស្រ៊ាង ) ២៥
៣-ប្រវត្តិទីក្រុងពារាណសី --(ញ៉ែម គឹមតេង ) ៤៥
៤-ប្រវត្តិសង្ខេបនៃព្រះចេតិយព្រះនាងបទុមវតី --(ជួប ឃាន ) ៧៣
៥-ការសម្រាលកូនរបស់ស្ត្រីជនជាតិព្នង --(លីគូលែន សមុទ្រ ) ៧៩
៦-កំណាព្យ ពពកមន្ត្រីបាំងរស្មី មាតាធិបតេយ្យ --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៨៣
III. កំណត់ និង ប្រវត្តិការណ៍  
៧-ព្រះរាជពិធីស្រង់ព្រះសុគន្ធវារី ថ្វាយគណៈសង្ឃនាយក --(សំ ធា ) ៨៦
៨-ព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងគណៈសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា --(សំ ធា ) ៩១
៩-ព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងមន្ត្រីសង្ឃ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា --(សំ ធា ) ៩២
IV. ទំព័រឆ្លើយឆ្លងជាមួយកម្ពុជសុរិយា  
១០-លិខិតថ្លែងអំណរគុណ ១០០

អត្ថបទ ក្បាល ទី ៣ ឆ្នាំ ទី ៦០ ខ្សែទី៣ ខែ កក្កដា - សីហា - តុលា ព.ស ២៥៥០ គ.ស. ២០០៦

C-កម្ពុជសុរិយា  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
E-គណកម្មការពិគ្រោះយោបល់  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ស្វែងយល់ដឹង និងប្រតិបត្តិព្រះធម៌ (ត ) --(ខៀវ យ៉ុន)
II- អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និង អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
២-ការបូជាដើមឈើរបស់ជនជាតិខ្មែរ --(មីសែល ត្រាណេ) ២៨
៣-ប្រវត្តិវត្តចំបក់បិទមាស --(ព្រះវិន័យធរ ហួ ហួន) ៣៤
៤-រឿងព្រេងនិទាន រុក្ខទេវតា --(ហម ឆាយលី ) ៦០
៥-វិធីតែងកំណាព្យ បទយតិភង្គ --(ខៀវ យ៉ុន) ៧៣
៦-កំណាព្យ ផ្ទះថ្ម --(ជា គាន) ៧៤
III- កំណត់ និងប្រវត្តិការណ៍  
៧-សម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីយាងចូលរួមមហាសន្និបាតពិភពលោក --(ព្រះទេពសត្ថា ឃី សុវណ្ណរតនា) ៧៧
៨-សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ក្យូតូ --(ព្រះទេពសត្ថា ឃី សុវណ្ណរតនា) ៨២
IV- ទំព័រឆ្លើយឆ្លងជាមួយកម្ពុជសុរិយា  
៩-លិខិតថ្លែងអំណរគុណ ៩៨

គ.ស. ២០០៥

អត្ថបទ ក្បាល ទី ១ ឆ្នាំ ទី ៥៩ ខ្សែទី១ ខែ មករា - កុម្ភៈ - មីនា ព.ស. ២៥៤៨ គ.ស. ២០០៥

A-ឆ្នាំទី ៥៩ លេខ ១  
C-ឆ្នាំទី ៥៩ លេខ ១ (a)  
D-បញ្ជីរឿង  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ជីវិតមនុស្ស និង បញ្ហា (ត) --(ឈន អៀម )
២-ព្រះរតនត្រ័យ (ត) --(សេង សុភ័ណ ) ១៣
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និង អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
៣-ព្រះនាងសរស្វតីក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរ (តចប់ ) --(ហម ឆាយលី ) ២២
៤-ប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះពុទ្ធសាសនា (តចប់ ) --(ហ៊ីង គឹមថន ) ៣២
៥-រឿងព្រេងនិទានអាណាចក្រគោត្របង --(មីសែល ត្រាណេ ) ៣៨
៦-សេចក្ដីល្ងង់មានខ្លួនឯងជាសត្រូវ (តចប់ ) --(សមាគមធម្មិកសង្គហៈ ) ៥៤
៧-លក្ខណៈប្លែកៗនៃចំណងជើងសាស្ត្រាស្លឹករឹតខ្មែរ --(ឡេង កុកអាន ) ៦២
៨-ប្រពៃណីជីវិត --(ភិក្ខុ ផូសារី ) ៦៩
៩-ប្រពៃណីពិធីបុណ្យកោរសក់ --(ធិន សុថន ) ៧៤
១០-ប្រវត្តិវត្តមានគុណ --(លី សុទ្ធ ) ៨១
១១-កំណាព្យ មង្គល ៣៨ ប្រការ --(វ៉ាយ វិបុល ) ៨៥
III. កំណត់ និង ប្រវត្តិការណ៍  
១២-សុន្ទរកថា ឯ. ឧ ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការ និង សាសនា ៨៩
១៣-សុន្ទរកថា ឯ. ឧ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត សហរដ្ឋអាមេរិក ៩៣

អត្ថបទ ក្បាល ទី ២ ឆ្នាំ ទី ៥៩ ខ្សែទី២ ខែ មេសា - ឧសភា - មិថុនា ព.ស. ២៥៤៩ គ.ស ២០០៥

A-ឆ្នាំទី ៥៩ លេខ ២  
C-ឆ្នាំទី ៥៩ លេខ ២ (a)  
D-បញ្ជីរឿង  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ជីវិតមនុស្ស និង បញ្ហា (ត) --(ឈន អៀម )
២-ព្រះរតនត្រ័យ (តចប់ ) --(សេង សុភ័ណ ) ១៣
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និង អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
៣-ប្រវត្តិទីក្រុងភ្នំពេញ --(ហម ឆាយលី ) ២៥
៤-ការសម្ដែងព្រះធម្មទេសនា --(គន្ធ សុភាព ) ៣៧
៥-រឿងនិទាន ប្រវត្តិស្រីសល្អសក់ក្រអូប --(ប៊ុន សាត ) ៤៦
៦-ជំនឿទៅលើអច្ឆរិយភាព និង ផលវិបាកនៃការបាត់បង់ជំនឿ --(ង៉ែត សោភ័ណ) ៥៩
៧-ល្បែងបិទមុខបិទពួន --(ជួប ឃាន ) ៧០
៨-ការប្រើពុទ្ធសករាជនៅប្រទេសកម្ពុជា --(វ៉ាយ វិបុល ) ៧៤
៩-កំណាព្យ « សម្រស់ឱរ៉ាល់ ក្រោយរនោច » --(ខៀវ បញ្ញាវុឌ្ឍ ) ៨០
III. កំណត់ និង ប្រវត្តិការណ៍  
១០-ព្រះសុន្ទរកថា សម្ដេចព្រះមហា សុមេធាធិបតី ទេព វង្ស ៨៧
១១-ពិធីប្រគល់ និង ទទួលអំណោយសៀវភៅធម៌ពីអង្គការ BDK ៩៦
IV. ទំព័រឆ្លើយឆ្លងជាមួយកម្ពុជសុរិយា  
១២-សេចក្ដីជូនដំណឹង ៩៨

អត្ថបទ ក្បាល ទី ៣ ឆ្នាំ ទី ៥៩ ខ្សែទី៣ ខែ កក្កដា - សីហា - កញ្ញា ព.ស ២៥៤៩ គ.ស. ២០០៥

A-ឆ្នាំទី ៥៩ លេខ ៣  
C-ឆ្នាំទី ៥៩ លេខ ៣ (a)  
D-បញ្ជីរឿង  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ជីវិតមនុស្ស និង បញ្ហា (ត) --(ឈន អៀម )
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និង អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
២-យុទ្ធោបករណ៍ និង វិធីសាស្ត្រធ្វើសង្គ្រាមរបស់បុព្វបុរសខ្មែរ --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ២៥
៣-ការសម្ដែងព្រះធម្មទេសនា (តចប់ ) --(គន្ធ សុភាព ) ៣៨
៤-ជំនឿទៅលើអច្ឆរិយភាព និង ផលវិបាកនៃការបាត់បង់ជំនឿ(តចប់ ) --(ង៉ែត សោភ័ណ) ៤៦
៥-រឿងតិស្សត្ថេរ --(គង់ សំអឿន ) ៥៤
៦-សិលាចារឹកខ្មែរភាសាបាលី នៅខេត្តសុផាន់បុរី --(មីសែល ត្រាណេ ) ៦៨
៧-អ្នកនិពន្ធមានខុសអ្វីខ្លះ ? --(ហែល ស៊ុំផា ) ៧៩
៨-កំណាព្យ វាលវែងសំណព្វ --(ខៀវ បញ្ញាវុឌ្ឍ ) ៩១
III. កំណត់ និង ប្រវត្តិការណ៍  
៩-ព្រះរាជសុន្ទរកថា ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី ក្នុងពិធីមហាសន្និបាតសង្ឃ លើក ទី ១៤ ៩៦
IV.ទំព័រឆ្លើយឆ្លងជាមួយកម្ពុជសុរិយា  
១០-សេចក្ដីជូនដំណឹង ៩៨

អត្ថបទ ក្បាល ទី ៤ ឆ្នាំ ទី ៥៩ ខ្សែទី៤ ខែ តុលា - វិច្ឆិកា - ធ្នូ ព.ស. ២៥៤៩ គ.ស. ២០០៥

A-ឆ្នាំទី ៥៩ លេខ ៤  
C-ឆ្នាំទី ៥៩ លេខ ៤ (a)  
D-បញ្ជីរឿង  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ជីវិតមនុស្ស និង បញ្ហា (ត) --(ឈន អៀម )
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និង អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
២-សិលាចារឹកខ្មែរភាសាបាលី នៅខេត្ត សុផាន់បុរី (តចប់ ) --(មីសែលត្រាណេ ) ២៤
៣-ភិរម្យភាសាអ៊ូ និង ការល្បងសិក្សាអំពីទស្សនៈរបស់លោក --(ហម ឆាយលី ) ៣៩
៤-យុទ្ធោបករណ៍ និង វិធីសាស្ត្រធ្វើសង្គ្រាមរបស់បុព្វបុរសខ្មែរ (ត) --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៥៤
៥-ប្រវត្តិវត្តត្រឡែងកែង --(លី សុទ្ធ ) ៧០
៦-ប្រវត្តិទួលកំណប់ --(ជួប ឃាន ) ៨២
៧-កំណាព្យ ត្នោតពិការ --(អ៊ុក សៅបុល ) ៩០
III. កំណត់ និង ប្រវត្តិការណ៍  
៨-សេចក្ដីប្រគេន ជូនដំណឹង « ស្ដីពីជនក្លែងបន្លំភេទជាសង្ឃពុទ្ធសាសនា» ៩៣
IV. ទំព័រឆ្លើយឆ្លងជាមួយកម្ពុជសុរិយា  
៩-លិខិតថ្លែងអំណរគុណ ៩៥

Flag Counter

Unauthorized

Error 401

This bucket cannot be viewed

You are not authorized to view this bucket

This bucket does not exist or is not publicly accessible at this URL. Check the URL of the bucket that you’re looking for or contact the owner to enable Public access.

Learn how to enable Public Access