គ.ស. ២០០៣

អត្ថបទ ក្បាល ទី ១ ឆ្នាំ ទី ៥៧ ខ្សែទី១ ខែ មករា - កុម្ភៈ - មីនា ព.ស. ២៥៤៦ គ.ស. ២០០៣

AA-កែពាក្យខុស  
A-ក្របខាងក្រៅសៀវភៅ  
C-ឆ្នាំទី ៥៧ កម្ពុជសុរិយា  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
E-គណៈកម្មការពិគ្រោះយោបល់  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ជីវិតមនុស្ស និង បញ្ហា (ត) --(ឈន អៀម )
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និង អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
២-ច្បាប់ធម្មជាតិ និង ច្បាប់សកល --(ព្រឹទ្ធាចារ្យ ឆេង ផុន ) ១២
៣-សីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ របស់គ្រូបង្រៀន (ត) --(ឆយ យីហ៊ាង ) ២២
៤-ការរីកចម្រើននៃព្រះពុទ្ធសាសនា (ត) --(ខ្លូត ធីតា ) ៣៤
៥-ប្រវត្តិរបាំក្បាច់បុរាណ (តចប់ ) --(ពេជ្រ ទុំក្រវិល ) ៤០
៦-ប្រវត្តិប្រាសាទជាហោ --(សុខ ចេង ) ៥០
៧-ហេតុអ្វីបានជាអ្នកស្រុកបាកាន មិនដាំថ្នាំជក់ --(ម៉ៅ សោភ័ណ ) ៥៥
៨-របាំត្រុដិ --(ហ៊ីង ទឹម ) ៦២
៩-ល្បែងចោលឈូង ឬ បោះឈូង --(ជួប ឃាន ) ៧០
១០-កំណាព្យខ្មែរ ...(យ៉ាន់ បូរិន ) ៧៥
១១-កំណាព្យ « កើតមកជាមនុស្ស» --(សៅ ដារឿន ) ៧៩
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១២-សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធម្មការ និង សាសនា ៨១
១៣-ព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យ ហេង លាងហោ ៨២
១៤-វឌ្ឍនភាពថ្មីៗ នៃវិទ្យាសាស្ត្រទំនើប លើកកំពស់វិសេសភាពនៃពុទ្ធសាសនា --(ព្រះតេជ ព្រះគុណ វេរគោទ សាទរមហាថេរ ) ៨៣
IV. ទំព័រឆ្លើយឆ្លងជាមួយកម្ពុជសុរិយា  
១៥-លិខិតឆ្លើយតបរបស់លោក ម៉ៅ សោភ័ណ --(ម៉ៅ សោភ័ណ ) ៩៧
១៦-រូបសំណាក  

អត្ថបទ ក្បាល ទី ២ ឆ្នាំ ទី ៥៨ ខ្សែទី២ ខែ មេសា - ឧសភា - មិថុនា ព.ស. ២៥៤៧ គ.ស. ២០០៣

A-ក្របខាងក្រៅសៀវភៅ  
C-ឆ្នាំទី ៥៧ កម្ពុជសុរិយា  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
E-គណៈកម្មការពិគ្រោះយោបល់  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ជីវិតមនុស្ស និង បញ្ហា (ត) --(ឈន អៀម )
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និង អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
២-សីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់គ្រូបង្រៀន (ត) --(ឆយ យីហ៊ាង ) ១២
៣-ការរីកចម្រើននៃព្រះពុទ្ធសាសនា (ត) --(ខ្លូត ធីតា ) ២២
៤-សិលាចារឹកស្រះឈូកជាភាសាខ្មែរ (ka 110 --(មីសែល ត្រាណេ ) ៣២
៥-ពិធីបំបួសនាគ --(ពេជ សល់ ) ៣៧
៦-ពិធីចូលម្លប់ ចេញពីម្លប់ --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៤៤
៧-ប្រវត្តិវត្តបាកាន --(ម៉ៅ សោភ័ណ ) ៥២
៨-កំណាព្យ ចិត្តមេត្តា --(ឧកញ៉ាឧបាសិកា ញ៉ឹក ប៊ុនថា ) ៦៤
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
៩-សុន្ទរកថា ព្រះតេជព្រះគុណបណ្ឌិតអាស៊ីន ញាណិស្សរៈ ៦៦
១០-សង្ឃប្រកាស ៧៧
១១-ព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំង ៨៥
១២-វិយោគកថា និង ជីវប្រវត្តិរបស់សពលោក ឱម ខែម --(ជា គាន ) ៨៧
IV. ទំព័រឆ្លើយឆ្លងជាមួយកម្ពុជសុរិយា  
១៣-មិត្តអ្នកអានជាទីមេត្រី ៩៧
១៤-ជីវប្រវត្តិសង្ខេប  

អត្ថបទ ក្បាល ទី ៣ ឆ្នាំ ទី ៥៧ ខ្សែទី៣ ខែ កក្កដា - សីហា - កញ្ញា ព.ស. ២៥៤៧ គ.ស. ២០០៣

A-ក្របខាងក្រៅសៀវភៅ  
C-ឆ្នាំទី ៥៧ កម្ពុជសុរិយា  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
E-គណៈកម្មការពិគ្រោះយោបល់  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ជីវិតមនុស្ស និង បញ្ហា (ត) --(ឈន អៀម )
២-ពុទ្ធសាសនានៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីបច្ចុប្បន្ន --(ក. ស្រីធម្មានន្ទ ) ១៤
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និង អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
៣-វិសុទ្ធមគ្គទាំង ៧ --(ឆេង ផុន ) ២៤
៤-ការរីកចម្រើននៃព្រះពុទ្ធសាសនា (តចប់ ) --(ខ្លូត ធីតា ) ៣០
៥-សិលាចារឹកថ្មីពីរនៅថលាបរិវ៉ាត់ --(វង់ សុធារ៉ា ) ៤០
៦-ព្រះរាម ឬ រាមចន្រ្ទ --(ធន់ ហ៊ិន ) ៥០
៧-ប្រវត្តិបឹងកោះត្នោត --(ជួប ឃាន ) ៦១
៨-ពិធីហៅព្រលឹងស្រូវ --( ជាវ ហន ) ៦៧
៩-អំពីបាលីស្នេហ៍ --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ៧០
១០-អំពីពាង --(ញ៉ាង ប៊ុនថន ) ៧៤
១១-ម្លូបស៊ិក --(សម សាឯម ) ៧៥
១២-រឿង « ឆ្មាំប្រាសាទបាយ័ន » --(ខៀវ បញ្ញាវុឌ្ឍ ) ៧៧
១៣-កំណាព្យ , សម្លេងស្គរធំ --(ហម ឆាយលី ) ៨៩
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១៤-សន្និសីទអំពី « ការអភិរក្សសាស្ត្រាស្លឹករឹត និង ក្រាំង» ៩១
១៥-សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ពុទ្ធិកសមាគមកម្ពុជរដ្ឋ --(ប្រាក់ ម៉ន ) ៩២
IV. ទំព័រឆ្លើយឆ្លងជាមួយកម្ពុជសុរិយា  
១៦-មិត្តអ្នកអានជាទីមេត្រី --(ខៀវ បញ្ញាវុឌ្ឍ ) ៩៦
១៧-ជីវប្រវត្តិសង្ខេបលោក ឌឹក គាម  
១៨-អត្ថបទដែលកម្ពុជសុរិយាបានទទួលក្នុងត្រីមាសទី ៣ ឆ្នាំ ២០០៣  

អត្ថបទ ក្បាល ទី ៤ ឆ្នាំ ទី ៥៧ ខ្សែទី៤ ខែ តុលា - វិច្ឆិកា - ធ្នូ ព.ស. ២៥៤៧ គ.ស. ២០០៣

A-ក្របខាងក្រៅសៀវភៅ  
C-ឆ្នាំទី ៥៧ កម្ពុជសុរិយា  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
E-គណៈកម្មការពិគ្រោះយោបល់  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ជីវិតមនុស្ស និង បញ្ហា (ត) --(ឈន អៀម )
២-ប្រវត្តិរបស់អដ្ឋកថា --(វ៉ាន់ ចាន់សារ៉ែន ) ១៣
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និង អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
៣-ព្រះពុទ្ធសាសនាជាឫសគល់មួយនៃវប្បធម៌ខ្មែរ --(ខ្លូត ធីតា ) ១៩
៤-សាស្ត្រាខ្មែរនៅភាគឦសានប្រទេសថៃ --(មីសែលត្រាណេ ) ២៩
៥-ការសរសេរដោយដៃដែលរក្សាទុកនៅ ព.ស. ប. -- (ឃីង ហុកឌី ) ៤០
៦-ព្រះរាម ឬ រាមចន្រ្ទ (តចប់ ) --(ធន់ ហ៊ិន ) ៤៧
៧-ពិធីព្យាបាលតាមបែបខ្មែរបុរាណ --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៥៨
៨-ពិធីទាក់ដំរីរបស់អ្នកស្រុកភ្នំក្រវាញ --( ម៉ៅ សោភ័ណ ) ៦២
៩-ប្រវត្តិភូមិ (បាយសំណុំ, កំពង់ស្វាយចេក ) --(ជួប ឃាន ) ៧៦
១០-ឆ្មាំប្រាសាទបាយ័ន (តចប់ ) --(ខៀវ បញ្ញាវុឌ្ឍ ) ៨០
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-សុន្ទរកថារបស់ --(ព្រះតេជព្រះគុណ គុសុកបាកុឡា រិនប៉ូចេ ) ៩០
១២-ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ៩ វិច្ឆិកា ២០០៣ --(សំ ធា ) ៩៦
IV. ទំព័រឆ្លើយឆ្លងជាមួយកម្ពុជសុរិយា  
១៣-មិត្តអ្នកអានជាទីមេត្រី --(ខៀវ បញ្ញាវុឌ្ឍ ) ៩៩
១៤-អត្ថបទដែលកម្ពុជសុរិយាបានទទួលក្នុងត្រីមាសទី 4 ឆ្នាំ ២០០៣  

គ.ស. ២០០២

អត្ថបទ ក្បាល ទី ១ ឆ្នាំ ទី ៥៦ ខ្សែទី១ ខែ មករា - កុម្ភៈ - មិនា ព.ស. ២៥៤៥ គ.ស. ២០០២

A-គំរប  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ជីវិតមនុស្ស និង បញ្ហា (ត) --(ឈន អៀម )
២-ព្រះបរមត្ថមញ្ជុសា វិសុទ្ធិមគ្គមហាដីកា (ត) --(សួន ឱសថ ) ១៥
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និង អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
៣-វិជ្ជាគុណធម៌ សីលធម៌ និង គតិបណ្ឌិត --(ព្រឹទ្ធាចារ្យ ឆេង ផុន ) ២០
៤-ព្រះវិហារវាសនាខ្មែរ --(នុត ណារ៉ាង ) ៣២
៥-ការវិវឌ្ឍន៍នៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្មែរ (ត) --(ឆយ យីហ៊ាង ) ៤៣
៦-ការរីកចម្រើននៃព្រះពុទ្ធសាសនា (ត) --(ខ្លូត ធីតា ) ៥៥
៧-កំណត់សម្គាល់ និង ការប្រើប្រាស់ (ត) --(វង់ សុធារ៉ា ) ៦០
៨-ឱសថបុរាណខ្មែរ (ត) --(សួន ឱសថ ) ៧២
៩-កាព្យសាស្រ្តសង្ខេប (តចប់ ) --ខៀវ យ៉ុន ៧៨
១០-ដាព្រះនាងឱរ៉ៃ --(ម៉ៅ សោភ័ណ ) ៨៧
១១-កំណាព្យ អាវចិត្តល្អ --អ៊ុក សៅបុល ៩៧
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១២-សិក្ខាសាលាជាតិលើកទី ៤ ៩៩
IV. ទំព័រឆ្លើយឆ្លងជាមួយកម្ពុជសុរិយា  
១៣-លិខិតថ្លែងអំណរគុណ ១០២
១៤-លិខិតរបស់លោក សួន ឱសថ ១០៤
១៥-ទំព័រឆ្លើយឆ្លងជាមួយកម្ពុជសុរិយា  

អត្ថបទ ក្បាល ទី ២ ឆ្នាំ ទី ៥៦ ខ្សែទី២ ខែ មេសា - ឧសភា - មិថុនា ព.ស. ២៥៤៦ គ.ស. ២០០២

A-គំរប  
D-មាតិការអត្ថបទ  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ជីវិតមនុស្ស និង បញ្ហា (ត) --(ឈន អៀម )
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និង អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
២-ថាមពលស្ថាបនា --ព្រឹទ្ធាចារ្យ ឆេង ផុន ) ១៥
៣-ការវិវឌ្ឍន៍នៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្មែរ (តចប់ ) --(ឆយ យីហ៊ាង ) ២៣
៤-វិធីសាស្ត្រក្នុងការស្រាវជ្រាវវប្បធម៌ --(នេត បារ៉ុម ) ៣៨
៥-ការរីកចម្រើននៃព្រះពុទ្ធសាសនា (ត) --(ខ្លូត ធីតា ) ៤៩
៦-កំណត់សម្គាល់ និង ការប្រើប្រាស់នាមព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ នាសម័យបុរាណ(ត ) --(វង់ សុធារ៉ា) ៥៥
៧-ក្រុងរាពណ៍ --(ធន់ ហ៊ិន ) ៧២
៨-ឱសថបុរាណខ្មែរ (ត) --(សួន ឱសថ ) ៧៩
៩-ការបរបាញ់សត្វ --(ជាវ ហ៊ន ) ៨៤
១០-កំណាព្យ ខ្ញុំចង់រស់ --(ខៀវ បញ្ញាវុឌ្ឍ ) ៩៥
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-កិច្ចប្រជុំការងារធម្មការ និង សាសនា ៩៧
IV. ទំព័រឆ្លើយឆ្លងជាមួយកម្ពុជសុរិយា  
១២-សំណើផ្អាកការចុះផ្សាយអត្ថបទព្រះបរមត្ថមញ្ជុសា វិសុទ្ធិមគ្គមហាដីកា ១០០

អត្ថបទ ក្បាល ទី ៣ ឆ្នាំ ទី ៥៦ ខ្សែទី៣ ខែ កក្កដា - សីហា - កញ្ញា ព.ស. ២៥៤៦ គ.ស. ២០០២

A-គម្រប  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ជីវិតមនុស្ស និង បញ្ហា (ត) --(ឈន អៀម )
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និង អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
២-អក្សរខ្មែរ --(សម្ដេច ជួនណាត ) ១៣
៣-អនុសាសន៍ ១៨
៤-វប្បធម៌សិល្បៈ និង វឌ្ឍនភាពសង្គមខ្មែរ --(ព្រឹទ្ធាចារ្យ ឆេង ផុន ) ២១
៥-គុណភាពអប់រំ --(ឆយ យីហ៊ាង ) ៣២
៦-សីលធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនា (ត) --(ខ្លូត ធីតា ) ៤៥
៧-វិធីសាស្ត្រក្នុងការស្រាវជ្រាវ (តចប់ ) --(នេត បារ៉ុម ) ៥២
៨-អត្ថបទសិលាចារឹក បាលីចាស់ជាងគេបំផុត --(មី សែល ត្រាណេ ) ៦៥
៩-អំពីការបេះឃ្មុំ --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៧៣
១០-ឱសថបុរាណខ្មែរ (ត) --(សួនឱសថ) ៨៥
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ទស្សនៈព្រះពុទ្ធសាសនា និង ការអភិរក្ស --(ឈន អៀម ) ៨៨
១២-សង្ឃប្រកាស ៩៧
១៣-ព្រះរាជក្រឹត្យ ១០១
IV. ទំព័រឆ្លើយឆ្លងជាមួយកម្ពុជសុរិយា  
១៤-លិខិតថ្លែងអំណរគុណ ១០៣

អត្ថបទ ក្បាល ទី ៤ ឆ្នាំ ទី ៥៦ ខ្សែទី៤ ខែ តុលា - វិច្ឆិកា - ធ្នូ ព.ស. ២៥៤៦ គ.ស. ២០០២

A-គំរប  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ជីវិតមនុស្ស និង បញ្ហា (ត) --(ឈន អៀម )
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និង អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
២-ទស្សនៈជីវិត --(ព្រឹទ្ធាចារ្យ ឆេង ផុន) ១៤
៣-សីលធម៌ វិជ្ជាជីវៈរបស់គ្រូបង្រៀន --(ឆយ យីហ៊ាង ) ១៩
៤-ការរីកចម្រើន នៃព្រះពុទ្ធសាសនា (ត) --(ខ្លូត ធីតា ) ៣០
៥-ប្រវត្តិរបាំក្បាច់បុរាណ --(ពេជ្រ ទុំក្រវិល ) ៣៦
៦-ប្រវត្តិប្រាសាទក្រហម --(សុខ ចេង ) ៤៥
៧-មុខរបរកាប់ខ្លឹមចន្ទន៍ក្រស្នា --(ម៉ៅ សោភ័ណ ) ៥៦
៨-ការព្យាបាលពិសពស់វែក --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៦៩
៩-ឱសថបុរាណខ្មែរ (ត) --(សួន ឱសថ ) ៧៣
១០-កំណាព្យ « មិនមែន » --(ខៀវ យ៉ុន ) ៧៦
III. កំណត់ និង ប្រវត្តិការណ៍  
១១-សន្និសីទកំពូលព្រះពុទ្ធសាសនាពិភពលោកលើកទី ៣ ៧៨
១២-ព្រះរាជសុន្ទរកថា ៨៣
១៣-ប្រវត្តិព្រះសក្យមុនីចេតិយ ៨៧
IV. ទំព័រឆ្លើយឆ្លងជាមួយកម្ពុជសុរិយា  
១៤-លិខិតរបស់លោក ខៀវ យ៉ុន ៩៤

គ.ស. ២០០១

អត្ថបទ ក្បាល ទី ១ ឆ្នាំ ទី ៥៥ ខ្សែទី១ ខែ មករា - កុម្ភៈ - មីនា ព.ស. ២៥៤៥ គ.ស. ២០០១

A-ឆ្នាំទី ៥៥ ខែមករា កុម្ភៈ មីនា លេខ ១  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ទុក្ខកើតព្រោះអញ --(ភិក្ខុ ងិន ភេន ឥន្ទប្បញ្ញោ )
២-ព្រះបរមត្ថមច្ចុសា វិសុទ្ធមគ្គ មហាដីកា --(សួន ឱសថ ) ១៥
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ  
៣-អ្វីទៅដែលហៅថាអត្តសញ្ញាណជាតិ ? --(ព្រឹទ្ធាចារ្យ ឆេង ផុន ) ២២
៤-ឯកភាវូបនិយកម្មភាសាខ្មែរ --(បណ្ឌិត ឆយ យីហ៊ាង ) ២៤
៥-ស្មារតីខ្មែរ និង ពុទ្ធសាសនា (ត) --អ្នកស្រី បណ្ឌិត ខ្លូត ធីតា ៤០
៦-សិលាចារិកថ្មីសម័យមុនអង្គរនៅក្នុងស្រុកអង្គរបុរី --(វង់ សុធារ៉ា ) ៥១
៧-ឥសីវិស្វាមិត្រ --(ធន់ ហ៊ិន ) ៦៩
៨-រឿងប្រវត្តិនំលំអងរំចេក ឬ នំអាចម៍ឆ្កែ --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ៧៧
៩-ពិធីឡើងរោងជូនលោក ឧកញ៉ា ឃ្លាំង មឿង និង លោកជំទាវ ខាន់ ខៀវ --(ម៉ៅ សោភ័ណ រស់ សំណាង ) ៨៤
១០-អុំទូកលើគោក --(សម ផល ) ៩៣
១១-កំណាព្យ « កម្ពុជសុរិយា » ៩៧
III- កំណត់ និង ប្រវត្តិការណ៍  
១២-សន្ធិសញ្ញានៃទំនាក់ទំនងការងារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យនិងសាលាបារាំងចុងបូព៌ា (EFEO) ៩៩
១៣-លិខិតរបស់លោក ណៅ សុខ និង ចម្លើយរបស់កម្ពុជសុរិយា  
១៤-សេចក្ដីអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការបំផ្លិចបំផ្លាញបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌-សិល្ប  

អត្ថបទ ក្បាល ទី ២ ឆ្នាំ ទី ៥៥ ខ្សែទី២ ខែ មេសា - ឧសភា - មិថុនា ព.ស. ២៥៤៥ គ.ស. ២០០១

A-ឆ្នាំទី ៥៥ ខែមេសា ឧសភា មិថុនា លេខ ២  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ព្រះបរមត្ថមច្ចុសា វិសុទ្ធិមគ្គមហាដីកា --(សួន ឱសថ )
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ  
២-សម្រស់វប្បធម៌ពីឆ្នាំ ១៩៩៥ – ២០០០ --(ព្រឹទ្ធាចារ្យ ឆេង ផុន )
៣-ការផ្ដល់និងការទទួលពត៌មាន (បណ្ឌិត ឆយ យីហ៊ាង) ១៣
៤-ស្មារតីខ្មែរ និង ពុទ្ធសាសនា (ត) --(អ្នកស្រី បណ្ឌិត ខ្លូត ធីតា ) ២០
៥-សិលាចារិកថ្មីសម័យមុនអង្គរនៅ កំពង់ស្ពឺ --(វង់ សុធារ៉ា ) ៣២
៦-ឥសីវិស្វាមិត្រ (ត) --(ធន់ ហ៊ិន ) ៥០
៧-អំពីការចម្រាញ់យកពណ៌ពីរុក្ខជាតិ --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៥៩
៨-កាព្យសាស្ត្រសង្ខេប --(ខៀវ យ៉ុន ) ៦៩
៩-ប្រវត្តិវត្តពោធិមានបុណ្យ --(ម៉ៅ សោភ័ណ រស់ សំណាង ) ៧៧
១០-ដើមកំណើតវត្តសារាវ័ន្ត តេជោ --(សំ ចាន់រ៉េន ) ៨២
១១-ឱសថបុរាណខ្មែរ (នៅមានត) --(សួន ឱថស ) ៨៧
III. កំណត់ និង ប្រវត្តិការណ៍  
១២-មហាសន្និបាតពុទ្ធិកសមាគមន៍កម្ពុជរដ្ឋ ៩២
១៣-សេចក្ដីរាយការណ៍ក្នុងឱកាសបិទសិក្ខាសាលា ៩៧
១៤-អនុសំវច្ចរៈមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃលើកទី ១០ ១០៧
១៥-មិត្តអ្នកអានជាទីមេត្រី  
១៦-ក្រោយពីអាន  

អត្ថបទ ក្បាល ទី ៣ ឆ្នាំ ទី ៥៥ ខ្សែទី៣ ខែ កក្កដា - សីហា - កញ្ញា ព.ស. ២៥៤៥ គ.ស. ២០០១

A-ឆ្នាំទី ៥៥ ខែកក្កដា សីហា កញ្ញា លេខ ៣  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ព្រះបរមត្ថមញ្ជុសា វិសុទ្ធមគ្គមហាដីកា --(សួន ឱសថ )
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និង អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
២-ជីវិតខ្មែរ និង ល្ខោនខ្មែរ --ព្រឹទ្ធាចារ្យ ឆេង ផុន
៣-សំបូរសម្បត្តិកប់បាត់ក្នុងព្រៃ --(នុត ណារ៉ាង ) ១៨
៤-ពីវប្បធម៌សន្តិភាពនៅក្នុងស្មារតី --(ឆយ យីហ៊ាង ) ២៥
៥-ការរីកចម្រើននៃព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងជីវិតខ្មែរ --(ខ្លូត ធីតា ) ៣៨
៦-ឥសីវិស្វាមិត្រ (ត) --(ធន់ ហ៊ិន ) ៤៨
៧-ការដឹងប្រភេទថ្នាំ ៥ ប្រការ --(សួន ឱសថ ) ៥៥
៨-កាព្យសាស្ត្រសង្ខេប (ត) --(ខៀវ យុន ) ៦០
៩-អំពីការចម្រាញ់យកពណ៌ពីរុក្ខជាតិ (ត) --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៧៥
១០-ប្រវត្តិអ្នកតាសាកង្កែប --( ជួប ឃាន ) ៨១
១១-ប្រវត្តិរបាំច្រម --(ប្រាក់ ប៊ន ) ៨៩
III. កំណត់ និង ប្រវត្តិការណ៍  
១២-សកម្មភាពប្រជាសង្គ្រោះរបស់ពុទ្ធិកសមាគមកម្ពុជរដ្ឋ ៩៣
IV. ទំព័រឆ្លើយឆ្លងជាមួយកម្ពុជសុរិយា  
១៣-កម្ពុជសុរិយាជាទីស្នេហា --(ឃឹម អ៊ុង) ៩៥

អត្ថបទ ក្បាល ទី ៤ ឆ្នាំ ទី ៥៥ ខ្សែទី៤ ខែ តុលា - វិច្ឆិកា - ធ្នូ ព.ស. ២៥៤៥ គ.ស. ២០០១

A-ឆ្នាំទី ៥៥ ខែតុលា វិច្ឆិកា ធ្នូ លេខ ៤  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ព្រះបរមត្ថមញ្ជុសា វិសុទ្ធិមគ្គមហាដីកា (ត) --(សួន ឱសថ )
២-ជីវិតមនុស្ស និង បញ្ហា --(ឈន អៀម )
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និង អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
៣-ជីវិតខ្មែរ និង ល្ខោនខ្មែរ (តចប់ ) --(ព្រឹទ្ធាចារ្យ ឆេង ផុន ) ១៦
៤-សំបូរសម្បត្តិកប់បាត់ក្នុងព្រៃ (តចប់ ) --(នុត ណារ៉ាង ) ២៣
៥-ការវិវឌ្ឍន៍នៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្មែរ --(ឆយ យីហ៊ាង ) ២៩
៦-ការរីកចម្រើននៃព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងជីវិតខ្មែរ --(ខ្លូត ធីតា ) ៤២
៧-កំណត់សម្គាល់ និង ការប្រើប្រាស់ --(វង់ សុធារ៉ា ) ៤៧
៨-ឥសីវិស្វាមិត្រ (តចប់ ) --( ធន់ ហ៊ិន ) ៥៧
៩-ឱសថបុរាណខ្មែរ --(សួន ឱសថ ) ៦៤
១០-កាព្យសាស្ត្រសង្ខេប (ត) --ខៀវ យ៉ុន ) ៧៤
១១-អំពីការចម្រាញ់យកពណ៌ពីរុក្ខជាតិ (តចប់ ) --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៧៩
១២-ប្រវត្តិឧបករណ៍ភ្លេងព្លយ --(ម៉ៅ សោភ័ណ រស់ សំណាង ) ៨៨
III. កំណត់ និង ប្រវត្តិការណ៍  
១៣-នាទីវប្បធម៌ របស់វិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៩៤
IV. ទំព័រឆ្លើយឆ្លងជាមួយកម្ពុជសុរិយា  
១៤-លិខិតថ្លែងអំណរគុណ ៩៦

គ.ស ១៩៧០

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤២ លេខ ១ ខែមករា ព.ស ២៥១៤ គ.ស ១៩៧០

A-ពត៌មានទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-និវាសនសិក្ខាបទទី១ក្នុង សេក្ខិយវត្ដ --ព្រះរាជនិពន្ធនៃសម្ដេច ព្រះសង្ឃរាជ (ជ.ណ)ជោតញ្ញាណោ
២-រឿងសង្កិច្ចស្សាមណេរ --លោក ប៊ូ ប៉ូ ប្រែរៀបរៀង ១៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៣១
៤-រឿងសាមកុក(ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៣៤
៥-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវា ដោយខ្យល់ព្យុះ --អ្នកស្រីពេជ សល់ ប្រែរៀបរៀង ៥០
៦-ល្បើកសីលប្រាំ --ឧកញ៉ាព្រះឃ្លាំង នង រៀបរៀង សហ លីធាមតេង ចម្លងផ្ទៀងផ្ទាត់ ៦៧
៧-រឿងខ្លីៗ មានន័យវែង --សហ. ផល.ទិត នៅក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក រៀបរៀង ៨០
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៨-លទ្ធផលនៃការប្រលងប្រជែងឯកសារ ទំនៀមទម្លាប់ ឆមាសទី ២ឆ្នាំ ១៩៦៩ និងសេចក្ដីប្រកាសប្រលងដូចគ្នា នេះសំរាប់ ឆមាសទី ១ នៃឆ្នាំ ១៩៧០ ៩៦
៩-អនុសំវច្ឆរៈ មហាសន្និបាតលើក ទី ២៦នៃមន្ត្រីសង្ឃ ១០៦

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤២ លេខ ២ ខែកុម្ភៈ ព.ស ២៥១៤ គ.ស ១៩៧០

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-កើតទៀតឬទេ ? --ព្រះវីរយបណ្ឌិតតោ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១២៥
២-រឿងសុខសាមណេរ --លោក ប៊ូ ប៉ូ ប្រែរៀបរៀង ១៣៨
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-ល្បើក ចចក --ឧកញ៉ា សុន្ធរវេហារ ម៉ុក តែង សហ. លី ធាមតេង ចម្លងផ្ទៀងផ្ទាត់ ១៥៩
៤-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១៩៤
៥-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវា ដោយខ្យល់ព្យុះ --អ្នកស្រី ពេជ សល់ ប្រែរៀបរៀង ២០៣
៦-រឿងខ្លីៗ មានន័យវែង --សហ. ផល ទិត នៅក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក រៀបរៀង ២១៤
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៧-វិជ្ជាអប់រំសុខភាពចំពោះព្រះសង្ឃ ២៣០

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤២ លេខ ៣ ខែមិនា ព.ស ២៥១៤ គ.ស ១៩៧០

A-ទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-កើតទៀតឬទេ ? --ព្រះវីរយបណ្ឌិតតោ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ២៤៣
២-រឿងភិក្ខុប្រាំរយរូប --លោក ប៊ូ ប៉ូ ប្រែរៀបរៀង ២៦៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ២៦៨
៤-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវា ដោយខ្យល់ព្យុះ --អ្នកស្រី ពេជ សល់ ប្រែរៀបរៀង ២៧៩
៥-រឿងខ្លីៗ មានន័យវែង --សហ. ផល ទិត នៅក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក រៀបរៀង ២៩៦
៦-ការសង្កេតស្រាវជ្រាវចំពោះរឿងវរវង្ស សូរវង្ស --សហ លី ធាមតេង រៀបរៀង ៣១៥
៧-រឿងវរវង្សសូរវង្ស --ចម្លងចេញពីសាស្ត្រា ស្លឹករឹត ៣២៣

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤២ លេខ ៤ ខែ មេសា ព.ស ២៥១៤ គ.ស ១៩៧០

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-កើតទៀតឬទេ ? --ព្រះវីរយបណ្ឌិតតោ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៣៥១
២-កម្ម នឹងផលរបស់កម្មមានមែនឬ ? --ព្រះសាសនមុនី កិម តូ រៀបរៀង ៣៦៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វិចារណកថា អក្សរសាស្ដ្រក្នុងសម័យកម្ពុជាថ្មី --សហ លី ធាមតេង រៀបរៀង ៣៩៧
៤-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៤០២
៥-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវា ដោយខ្យល់ព្យុះ --អ្នកស្រី ពេជ សល់ ប្រែរៀបរៀង ៤១៤
៦-រឿងវរវង្សសូរវង្ស --ចម្លងចេញពីសាស្ត្រា ស្លឹករឹត សហ លីធាម តេង ៤២៦
៧-កោសជ គឹសេចក្ដីខ្ជិលច្រអូស --លោក គីម ហាក់ រៀបរៀង ៤៥៨

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៤២ លេខ ៥ ខែ ឧសភា ព.ស ២៥១៤ គ.ស ១៩៧០

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-កើតទៀតឬទេ ? --ព្រះវីរយបណ្ឌិតតោ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៤៦៧
២-អត្ដនាឋកថា --ព្រះពុទ្ធវង្ស សេក នាង រៀបរៀង ៤៨៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៤៩៨
៤-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវា ដោយខ្យល់ព្យុះ --អ្នកស្រី ពេជ សល់ ប្រែរៀបរៀង ៥១០
៥-អំពីសត្វដែរគេចិញ្ចឹមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឯកសារ ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ --លោក ស៊ូ សែម រៀបរៀង ៥២៥
៦-រឿងវរវង្សសូរវង្ស --ចម្លងចេញពីសាស្ត្រា ស្លឹករឹត សហ លីធាម តេង ៥៤២
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៧-មរណភាពនៃលោក យឿន ចឹម អតីតអគ្គលេខាធិការ នៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត ៥៧៤

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៤២ លេខ ៦ ខែ មិថុនា ព.ស ២៥១៤ គ.ស ១៩៧០

A-គម្រប  
D-បញ្ជីសៀវភៅ  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-កើតទៀតឬទេ ? --ព្រះវីរយបណ្ឌិតតោ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៥៨១
២-អនត្ដកថា --ព្រះវិន័យធរ អ៊ូ ម៉េង(ឥន្ទប្បញ្ញោ) រៀបរៀង ៥៩៨
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៦១៦
៤-អ្នកនិពន្ធ ម៉ុក សំឱក --សហ ឌឹក គាម រៀបរៀង ៦២៦
៥-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវា ដោយខ្យល់ព្យុះ --អ្នកស្រី ពេជ សល់ ប្រែរៀបរៀង ៦៤៩
៦-រឿងវរវង្សសូរវង្ស ចម្លងចេញពីសាស្ត្រា ស្លឹករឹត --សហ លីធាម តេង ៦៦០
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៧-សារាចរ ក្រសួងធម្មការស្ដីពីការពន្យល់ពុទ្ធបរិស័ទអោយរួមសាមគ្គី ៦៩២

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៤២ លេខ ៧ ខែ កក្កដា ព.ស ២៥១៤ គ.ស ១៩៧០

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-កើតទៀតឬទេ ? --ព្រះវីរយបណ្ឌិតតោ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៦៩៧
២-យសោអភិវឌ្ឍន៍កថា --ព្រះសាសនមុនី កិម តូរ រៀបរៀង ៧២១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វិចារណកថា បញ្ហាអប់រំនៅក្រៅសាលា --លោក លី ធាម តេង រៀបរៀង ៧៤៤
៤-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៧៥២
៥-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវា ដោយខ្យល់ព្យុះ --អ្នកស្រី ពេជ សល់ ប្រែរៀបរៀង ៧៦២
៦-រឿងវរវង្សសូរវង្ស ចម្លងចេញពីសាស្ត្រា ស្លឹករឹត --សហ លីធាម តេង ៧៧៤
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៧-ការណ៍ ការរាតត្បាតចូលប្រាសាទអង្គរវត្ត នៃពួកកុម្មុយនីស  
-សាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជា ជូនចំពោះមតិពិភពលោក  
-សេចក្ដីអំពាវនាវរបស់ ឯ.ឧ អ៊ូ ថាន់ ដើម្បីរក្សាប្រាសាទអង្គរវត្ត  
-សេចក្ដីអំពាវនាវ អ្នកនិពន្ធខ្មែរ  
៨-និគមពេចន៍  
៩-បទទីប្រាំបួន  

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៤២ លេខ ៨ ខែ សីហា ព.ស ២៥១៤ គ.ស ១៩៧០

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អត្ថធម្មប្រទីប --ភិក្ខុសីលសំវរោ ជាម សុផល រៀបរៀង ៨១៥
២-អត្ថកាមកថា --ព្រះមហា អ៊ុង មាន រៀបរៀង ៨៣២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៨៤៥
៤-ជីវប្រវត្ដិលោក សុង ស៊ីវ ៨៥៧
៥-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវា ដោយខ្យល់ព្យុះ --អ្នកស្រី ពេជ សល់ ប្រែរៀបរៀង ៨៦៤
៦-អង្គរ ជាកាយ ព្រលឹងខ្មែរ (ពាក្យកាព្យ) --លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ៨៨២
៧-រឿងវរវង្សសូរវង្ស ចម្លងចេញពីសាស្ត្រា ស្លឹករឹត --សហ លីធាម តេង ៨៨៦
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៨-អង្គការអន្តរជាតិ ខាងវប្បធម៌ បានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រាសាទអង្គរ --លោក លី ធាមតេង ៩១៨

អត្ថបទក្បាលទី ៣ ឆ្នាំទី ៤២ លេខ ៩ ខែ កញ្ញា ព.ស ២៥១៤ គ.ស ១៩៧០

A-ឆ្នាំទី ៤២ ខែ កញ្ញា លេខ ៩  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ទស្សនៈនិយមប្លែកគ្នារវាងពាហិរសាសនា និងពុទ្ធសាសនា --លោក ញ៉ុក ថែម សាស្ត្រាចារ្យរៀបរៀង ៩២៥
២-អត្ថចរិយាកថា --ព្រះមហា ខន្ដិកោ ជីវ គឹម ស៊ង វត្ដបុទុមវតី រៀបរៀង ៩៣៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វិចារណកថា វប្បធម៌ក្នុងវិស័យសាងជាតិ --លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ៩៥២
៤-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៩៥៧
៥-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវា ដោយខ្យល់ព្យុះ --អ្នកស្រី ពេជ សល់ ប្រែរៀបរៀង ៩៧៣
៦-រឿងវរវង្សសូរវង្ស --ចម្លងចេញពីសាស្ត្រា ស្លឹករឹត សហ លីធាម តេង ៩៩៤
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៧-ពិធីបុណ្យបូជាព្រះសព ព្រះធម្មលិខិត ម៉ឹង សែ --លោក ស្ដើង ធូរ នាយក ការិយាល័យ ក្រសួងធម្មការ ១០៣៤

អត្ថបទក្បាលទី ៣ ឆ្នាំទី ៤២ លេខ ១០ ខែ តុលា ព.ស ២៥១៤ គ.ស ១៩៧០

A-ឆ្នាំទី ៤២ ខែតុលា លេខ ១០  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ព្រះពុទ្ធបដិភាណមួយ ក្នុងចំណោមព្រះពុទ្ធបដិភាំដ៍ច្រើនអណេក --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង ១០៤៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
២-វិចារណកថា វប្បធម៌ក្នុងវិស័យសាងជាតិ --លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ១០៧៦
៣-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១០៨១
៤-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវា ដោយខ្យល់ព្យុះ --អ្នកស្រី ពេជ សល់ ប្រែរៀបរៀង ១០៩៥
៥-រឿងវរវង្សសូរវង្ស --ចម្លងចេញពីសាស្ដ្រា ស្លឹករឹត សហ លីធាម តេង ១១១៤
៦-ការបាត់បង់លោក ប៊ូ ប៉ូ ជាសហការីយើងម្នាក់ ជាទីសោក ស្ដាយ --ដោយ សហ លីធាម តេង ១១៣១
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៧- សេចក្ដីអំពាវនាវនៃសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរ និង ពុទ្ធិកសមាគមកម្ពុជរដ្ឋ ១១៤៧

អត្ថបទក្បាលទី ៣ ឆ្នាំទី ៤២ លេខ ១១ ខែ វិច្ឆិកា ព.ស ២៥១៤ គ.ស ១៩៧០

A-ឆ្នាំទី ៤២ ខែវិច្ឆិកា លេខ ១១  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សេចក្ដីចោទឆ្លើយរវាង ព្រាហ្មណ៍និងព្រាហ្មណ៍ ដែរមានទស្សនមិនស្របគ្នា --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង ១០៤៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
២-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១១៨២
៣-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវា ដោយខ្យល់ព្យុះ --អ្នកស្រី ពេជ សល់ ប្រែរៀបរៀង ១១៩៤
៤-ឯកសារទំនៀមទម្លាប់ ពិធីផ្សេងៗទាក់ទងដោយ ព្រលឹង --លោក គុយ ហួត រៀបរៀង ១២០៤
៥-សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ព្រះនាម ជួន ណាត តាមដំណើរ ដែរខ្ញុំចាំ --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ១២២៨
៦-ពិធីបុណ្យបណ្ដែតប្រទីប --លោក ឈឹម ធី រៀបរៀង ១២៥៦

អត្ថបទក្បាលទី ៣ ឆ្នាំទី ៤២ លេខ ១២ ខែ ធ្នូ ព.ស ២៥១៤ គ.ស ១៩៧០

A-ឆ្នាំទី ៤២ ខែធ្នូ លេខ ១២  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ការខ្វែងជំទាស់មួយទៀត រវាងទស្សនៈព្រះពុទ្ធ និង ព្រហ្មនិយម --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង ១២៧៥
២-ស្នាដៃបច្ឆាមរណៈ របស់លោក ប៊ូ ប៉ូ ១២៩១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១០៨១
៤-ដើមកំណើតល្បែងប្រណាំងទូក ង និង ល្បែងប្រណាំងទូក ង នៅកម្ពុជាក្រោម --លោក ថាច់ ប៉ែន ហៅ ប៉ាង រៀបរៀង ១៣២១
៥-អំពីគុណ និង ទោស នៃការវែក ញែក --លោក ពៅ ឈិន រៀបរៀង ១៣៤២
៦-អ្នកស្រី សិទ្ធី ស្រាវជ្រាវ រៀបរៀង ដោយ លោក លី ធាម តេង ១៣៥០
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៧-មរណភាព លោក ប៊ី សុវណ្ណ ១៣៧៨

គ.ស ១៩៤៤

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៦ លេខទី១ គ.ស ១៩៤៤ ព.ស ២៤៨៦

AA_កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- កំពូលបុរសកំសត់ --លោកហាន់ យេង
២- និទានសុភាសិតទី ២ --លោកគ្រូអាចារ្យ ពាង សុខ ១៥
៣- ប្រជុំសុភាសិតខ្មែរ(តាមលំដាប់អក្សរតមក) --ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២២
៤- រឿងមាយើង(ពាក្យកាព្យ តមក និង ចប់) -- ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២៥
៥- លោកន័យ (ពាក្យកាព្យ តមក) --លោកឧកញ៉ាវង្សា សរពេជ្ញ នង ៤៦
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- លោក ធម្មសូត្រ (តមក) --ព្រះគ្រូញាណ សំវរៈ ញាណ សឺន ៥០

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៦ លេខ ទី២ គ.ស ១៩៤៤ ព.ស ២៤៨៦

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- រឿងអង្គរ ក្នុងសតវត្សទី ១៣ តាមសេចក្ដីកត់ត្រា របស់អ្នកដំណើរជាតិចិនម្នាក់ --ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥៧
២- ប្រជុំសុភាសិតខ្មែរ រៀបរៀងតាមលំដាប់អក្សរ(តមក) --ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦៨
៣- រឿងកំពូលកំសត់ (តមក) --លោកហាន់ យេង ៧៣
៤- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងចៅកាំបិតបន្ទោះ) --លោកហាន់ យេង ៨៨
៥- លោក ន័យ (ពាក្យកាព្យ តមក) --លោកឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង ៩៤
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- លោក ធម្មសូត្រ (តមក និង ចប់) --ព្រះគ្រូញាណសំវរៈ ញាណ សឺន ៩៩
៧- អំពីតាំងចៅអធិការនឹងមន្ត្រីសង្ឃ --ព្រះគ្រូញាណសំវរៈ ញាណ សឺន ១០៩

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៦ លេខ ទី៣ គ.ស ១៩៤៤ ព.ស ២៤៨៦

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១-លោក ធម្មត្ថចរិយា ពាក្យកាព្យ --គ្រូបង្រៀន បាន តេង ១៣៣
២- រឿងកំពូលកំសត់ (តមក) --លោកហាន់ យេង ១២៣
៣- ប្រជុំសុភាសិតខ្មែរ រៀបរៀងតាមលំដាប់អក្សរ(តមក) --ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១៣៤
៤- រឿងអង្គរ ក្នុងសតវត្សទី ១៣ តាមសេចក្ដីកត់ត្រា របស់អ្នកដំណើរជាតិចិន --ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ម្នាក់(តមក) ១៣៨
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងចៅកាំបិតបន្ទោះ) --លោកហាន់ យេង ១៤៥
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- អំពីតាំងចៅអធិការ នឹង បុណ្យបញ្ចុះសីមា --ដំណឹងពីក្រសួង ធម្មការ ១៥០
៧- បាឋកថា(អំពីវិន័យ នឹង ច្បាប់គ្រហស្ថ) --អ្នកឧកញ៉ា ទេពពិទូរក្រសេម ១៥២
៨- កែពាក្យខុស ១៦៩
៩- អំពីតាំងចៅអធិការថ្មី  
១០- ឯកភាគនៃមិលិន្ទបញ្ហា --ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៦ លេខ ទី៤ គ.ស ១៩៤៤ ព.ស ២៤៨៦

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ជូនពរចូលឆ្មាំថ្មីខ្មែរ --កម្ពុជសុរិយា ១៦៩
២- សុវណ្ណសាមជាតក ពាក្យកាព្យ --ព្រះសមុហ៍ឃោសាចារ្យ យូ ប៉ុណ្ណ ១៧០
៣- កំពូលកំសត់ (តមក) --លោកហាន់ យេង ១៧៥
៤- រឿងអង្គរ ក្នុងសតវត្សទី ១៣ តាមសេចក្ដីកត់ត្រា របស់អ្នកដំណើរជាតិចិនម្នាក់(តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១៨៩
៥- លោក ធម្មត្ថចរិយា ពាក្យកាព្យ(តមក នឹង ចប់) --គ្រូបង្រៀន បាន តេង ១៩៦
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- បរិយាយសិប្បកថា --ព្រះគ្រូសុវឌ្ឍញាណ សូរ ហាយ ២០៩
៧- បាឋកថា អំពីវិន័យ និង ច្បាប់(តមក នឹង ចប់) --អ្នកឧកញ៉ា ទេពពិទូរ ឈឹម ក្រសេម ២១៣

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៦ លេខ ទី៥ គ.ស ១៩៤៤ ព.ស ២៤៨៦

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ចាណក្យគតកៈ ពាក្យកាព្យ --ព្រះគ្រូសទ្ទវិទូ ពាង សុខ ២២៥
២- រឿងកំពូលកំសត់ (តមក) --លោកហាន់ យេង ២២៩
៣- រឿងអង្គរក្នុងសតវត្សទី ១៣ តាមសេចក្ដីកត់ត្រា របស់អ្នកដំណើរចិនម្នាក់(តមក នឹង ចប់) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២៤២
៤- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងចៅកាំបិតបន្ទោះ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២៦១
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- ឯកភាគ នៃមិលិន្ទបញ្ហា (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២៧១
៦- ពិធីបុណ្យក្នុងពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ --ឃុនបណ្ណានុរក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ២៧៦
៧- អំពីតាំងចៅអធិការ នឹង មន្ត្រីសង្ឃ --ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ ២៨៣

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៦ លេខ ទី៦ គ.ស ១៩៤៤ ព.ស ២៤៨៦

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- បុប្ផានារី --លោកញូង សឿង ២៨៥
២- រឿងកំពូលកំសត់(តមក) --លោកហាន់ យេង ២៦៩
៣- ច្បាប់ក្រមបរិយាយ --លោកញឹក នូ ៣០៥
៤- ប្រជុំសុភាសិត ខ្មែរ តាមលំដាប់អក្សរ(តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣១១
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ(រឿងចៅកាំបិតបន្ទោះ)(តមក នឹង ចប់) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣១៤
៦- សុវណ្ណសាមជាតក ពាក្យកាព្យ(តមក) --ព្រះសមុហ៍ឃោសចារ្យ យូរ ប៉ុណ្ណ ៣២២
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- ចរិយាសិប្បកថា (តមក) --ព្រះគ្រូសុវឌ្ឍញាណ សូរ ហាយ ៣២៦
៨- ពិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមា នៅវត្តសាំងសាមី(ព្រៃវែង) --ព្រះគ្រូសាសនវង្ស គុយ សូត្រ ៣៣២
៩- អំពីតាំងចៅអធិការថ្មី --ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ ៣៣៧

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៦ លេខ ទី៧ គ.ស ១៩៤៤ ព.ស ២៤៨៦

AA_សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជាវទស្សនាវដ្តីក្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ប្រស្នាត្រៃមន្ត្រី --ឃុនឧត្ដមប្រជា ចាប ពិន ៣៣៩
២- រឿងកំពូលកំសត់(តមក) --លោក ហាន់ យេង ៣៤៩
៣- ប្រជុំសុភាសិតខ្មែរ តាមលំដាប់អក្សរ(តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣៦០
៤- ច្បាប់ក្រមបរិយាយ(តមក) --លោក ញ៉ឹក នូ ៣៦៥
៥- សុវណ្ណសាមជាតក ពាក្យកាព្យ(តមក) --ព្រះសមុហ៍ឃោសាចារ្យ យូរ ប៉ុណ្ណ ៣៧៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- បរិយាយសិប្បកថា (តមក) --ព្រះគ្រូសុវឌ្ឍញាណ សូរ ហាយ ៣៨០
៧- ឯកភាគ នៃមិលិន្ទបញ្ហា (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣៨៦

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៦ លេខទី ៨ គ.ស ១៩៤៤ ព.ស ២៤៨៦

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ព្រះរាជប្រវត្ដិ សម្ដេចព្រះខត្ដិយកល្យាណ៍ រាជសុគាភគវតី --ឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម ៣៩៣
២- ធម្មកោវាទ ពាក្យកាព្យ --លោកគ្រូចៅអធិការ ឯក ញឹម ៣៩៦
៣- រឿងកំពូលកំសត់ (តមក) --លោក ហាន់ យេង ៤១១
៤- ប្រជុំសុភាសិតខ្មែរ តាមលំដាប់អក្សរ(តចប់) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤២៣
៥- ច្បាប់ក្រមបរិយាយ(តមក) --លោក ញ៉ឹក នូ ៤៣០
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- អំពីតាំងចៅអធិការ នឹង មន្ត្រី សង្ឃ --ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ ៤៣៧
៧- បរិយាយសិប្បកថា (តមក នឹង ចប់) --ព្រះគ្រូសុវឌ្ឍញាណ សូរ ហាយ ៤៤២

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៦ លេខទី ៩ គ.ស ១៩៤៤ ព.ស ២៤៨៦

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- បណ្ដៅ --ឃុនឧត្ដមប្រជា ចាប ពិន ៤៥១
២- ពិធីបូជាសពអ្នកឧកញ៉ា ជុំ ម៉ៅ --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤៥៩
៣- រឿងកំពូលកំសត់ (តមក) --លោក ហាន់ យេង ៤៦៤
៤- ប្រជុំសុភាសិតខ្មែរ តាមលំដាប់អក្សរ(តចប់) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤៧៧
៥- សុវណ្ណសាមជាតក ពាក្យកាព្យ(តមក នឹង ចប់) --ព្រះសមុហ៍ឃោសាចារ្យ យូរ ប៉ុណ្ណ ៤៨៣
៦- ច្បាប់ក្រមបរិយាយ (តមក) --លោក ញ៉ឹក នូ  
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- អំពីព្រះរាជទានតាំងសមណសក្ដិនៅវត្ត ឧណ្ណាលោម --ពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិត្យ ៤៩១
៨- មន្ធោតុរាជជាតក --អ្នកអាចារ្យ គី គឹមស៊ីវ ៤៩៥

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៦ លេខទី ១០ គ.ស ១៩៤៤ ព.ស ២៤៨៦

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ពាក្យសុភាសិតបុរាណ --ស្មៀន គង់ សន ៥០៥
២- បណ្ដៅ (តមក) --ឃុនឧត្ដមប្រជា ចាប ពិន ៥០៨
៣- រឿងកំពូលកំសត់ (តមក) --លោក ហាន់ យេង ៥១៦
៤- ច្បាប់ក្រមបរិយាយ(តមក នឹង ចប់) --លោក ញ៉ឹក នូ ៥៣០
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- អំពីចៅអធិការ នឹងមន្ត្រីសង្ឃដែរទើបតាំងថ្មី --ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ ៥៤៨
៦- ឯកភាគមិលិន្ទបញ្ហា (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥៥៧

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៦ លេខទី ១១ គ.ស ១៩៤៤ ព.ស ២៤៨៦

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- តម្លៃសិល្បសាស្ត្រ --ឃុនបណ្ណានុរក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៥៦១
២- រឿងកំពូលកំសត់ (តមក) --លោក ហាន់ យេង ៥៧១
៣- បណ្ដៅ (តមក នឹងចប់) --ឃុនឧត្ដមប្រជា ចាប ពិន ៥៨២
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- ធម្មបទភាសិត --លោក គ្រូចៅអធិការ ឯក ញឹម ៥៩៤
៥- ឯកភាគនៃមិលិន្ទបញ្ហា (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦០៦
៦- អំពីព្រះរាជទានតាំងសមណស័ក្ដិនៅវត្ត បទុមវតី --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៦១៣

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៦ លេខទី ១២ គ.ស ១៩៤៤ ព.ស ២៤៨៦

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ប្រកាសតែងប្រកួតរឿងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ --ក្រុមជំនុំលទ្ធិទំនៀមខ្មែរ ៦១៧
២- សេចក្ដីពន្យល់អំពីពាក្យខ្មែរខ្លះៗក្នុងសេចក្ដីរាយការណ៍ ជាភាសាចិនក្នុង សត វត្សរ៍ទី ១៣(តាមអត្ថាធិប្បាយរបស់ លោក សឺ ដេស) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦១៩
៣- រឿងកំពូលកំសត់ (តមក នឹង ចប់) --លោក ហាន់ យេង ៦២៨
៤- តម្លៃសិល្បសាស្ត្រ --ឃុនបណ្ណានុរក្ស ប៊ូ ប៉រ ៦៣៨
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- ធម្មបទភាសិត(តមក នឹង ចប់) --លោក គ្រូចៅអធិការ ឯក ញឹម ៦៤៨
៦- ពិធីប្រគល់ព្រះរាជក្រឹត្យ ភ្នាក់ងារពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានទទួល ព្រះរាជទានគ្រឿងឥស្សរិយយស--ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៦៦៣
៧- សេចក្ដីរាយការណ៍សង្ខេបនៃមហាសន្និបាតនៅវត្តព្រះកែវ នឹង វត្តសារាវ័ន្ដ --ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ ៦៦៥
៨- អំពីតាំងចៅអធិការថ្មី --ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ ៦៦៨
៩- ឯកភាគនៃមិលិន្ទបញ្ហា (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦៧០
១០- ភ្នាក់ងារពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានទទួលព្រះរាជទានគ្រឿងឥស្សរិយយស  

Flag Counter