អ្នកតាទួលឈើខ្មៅ ឬអ្នកតាដំបូកខ្មៅក្របៅជុំ ខេត្តកណ្ដាល

សូមទានមេឃុំបន្ទាយដែក

សូមក្រាបប្រណិប័តន៍ចូលមកព្រះបាទម្ចាស់លោកឣ្នកឧកញ៉ាមេត្រីភូធរចៅហ្វាយម្ចាស់សូមទានជ្រាប !

            សូមតបចុតហ្មាយលេខ ៩៥២ ឱ្យស៊ើបសួរពីដំបូកខ្មៅក្របៅជុំ នៅវត្តឣង្គរជៃ។ ខ្ញុំព្រះករុណាបានទៅពិនិត្យសួរលោកគ្រូសូត្រ និងចាស់ជា     ឣាចារ្យវត្តជារៀងមក។ ខ្មៅក្របៅជុំនោះគ្មានទេ តែនៅក្រោយវត្តឣង្គរជ័យមានទួលមួយទទឹងប្រហែល ២០ម បណ្តោយប្រហែល ៣០ម ហើយមានដើមឈើខ្មៅ និងឣង្គត់ខ្មៅដុះនៅលើទួលនោះ។ ឣ្នកស្រុកតែងតែទៅទួលឈើខ្មៅ ទួលនោះមានដំបូក២ ដំបូក១ ធំ ទទឹងប្រហែល ៤ម កម្ពស់ប្រហែល ៤ម នៅខាងទិសឣាគ្នេយ៍។ ដំបូក១តូចនៅទិសពាយព្យ កម្ពស់ប្រហែល ១.៥០ម ទទឹងប្រហែល ១ម ដំបូកទាំង២ សុទ្ធតែឈើទាំងឣស់គ្មានខ្មៅទួល។ ដល់ថ្ងៃ១៥កើត ខែផល្គុន ឣ្នកស្រុកតែងនិមន្តលោកដារឆាន់រាល់ឆ្នាំ មានលេងភ្លេងសៀមតាមទំនៀមទម្លាប់។ ឣ្នកស្រុកក្រៅមានហៅដោយពាក្យមិនច្បាស់ថា ដំបូកខ្មៅក្របៅជុំ។ ឯចំណែកឣ្នកស្រុកមិនដែលហៅទេ គឺហៅថាទួលឈើខ្មៅទាំងឣស់គ្នា។

                                                                                 ថ្ងៃ២១ ឧកតូប ១៩៤៦

                                                                               មេឃុំ

Flag Counter