ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានទទួលស្វាគមន៍ប្រតិភូអង្គការសន្តិស្ម័គ្រចិត្ត (SVA) នៃប្រទេសជប៉ុន

ព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានទទួលស្វាគមន៍ប្រតិភូអង្គការសន្តិស្ម័គ្រចិត្ត (SVA) នៃប្រទេសជប៉ុន មកស្វែងយល់ពីការងាររបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ និងពិភាក្សាការងារ។

សមាគមពន្លឺ បានបរិច្ចាគ វចនានុក្រម ខ្មែរ បារាំង អង្លេស មួយកំប្លេជូនដល់ បណ្ណាល័យពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សមាគមពន្លឺ ដែលបានបរិច្ចាគ វចនានុក្រម ខ្មែរ បារាំង អង្លេស មួយកំប្លេជូនដល់ បណ្ណាល័យពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ទុកជាឯកសារយោង និងជាប្រយោជន៍សាធារណៈ។ វចនានុក្រមនេះ ចងក្រង និងរៀបរៀងដោយ លោក វ៉ាន់ឌី កាអុន ហើយសមាគមពន្លឺ បានចាត់ចែងបោះពុម្ពផ្សាយវចនានុក្រម នៅឆ្នាំ២០២៣នេះ។

 

ឯកឧត្តម សូ មុយឃៀង បានប្រគល់សៀវភៅមួយចំនួនដល់បណ្ណាល័យពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

សូមគោរពអរគុណឯកឧត្តម សូ មុយឃៀង ដែលបានប្រគល់សៀវភៅមួយចំនួនដល់បណ្ណាល័យពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ដើម្បីទុកជាប្រយោជន៍សាធារណៈ កាលពីរសៀលថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤។ សូមគោរពជូនពរ សូមទទួលបានសុខភាពល្អ។

Page 1 of 127

Flag Counter

Unauthorized

Error 401

This bucket cannot be viewed

You are not authorized to view this bucket

This bucket does not exist or is not publicly accessible at this URL. Check the URL of the bucket that you’re looking for or contact the owner to enable Public access.

Learn how to enable Public Access