ឯកឧត្ដម ម៉ម ឆៃ បានជូនសៀវភៅ ដល់បណ្ណាល័យពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ សម្រាប់ជាប្រយោជន៍សាធារណៈ

សូមថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះ ឯកឧត្ដម ម៉ម ឆៃ ជាទីប្រឹក្សាក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានជូនសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា ជម្រើសសារត្ថៈ ព្រះវិនយបិដក និងសទ្ធម្មប្បញ្ហា នាព្រឹកថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២៣ ជាសៀវភៅទើបបោះពុម្ពក្នុងឆ្នាំ២០២៣នេះ ចំនួន២ក្បាល ដល់បណ្ណាល័យពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ សម្រាប់ជាប្រយោជន៍សាធារណៈ។ សូមគោរពជូនពរឯកឧត្ដមមានសុខភាពល្អ។

Flag Counter