ឯកឧត្តម សូ មុយឃៀង បានប្រគល់សៀវភៅមួយចំនួនដល់បណ្ណាល័យពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

សូមគោរពអរគុណឯកឧត្តម សូ មុយឃៀង ដែលបានប្រគល់សៀវភៅមួយចំនួនដល់បណ្ណាល័យពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ដើម្បីទុកជាប្រយោជន៍សាធារណៈ កាលពីរសៀលថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤។ សូមគោរពជូនពរ សូមទទួលបានសុខភាពល្អ។

Flag Counter

https://www.hulusungaiselatankab.go.id/slot+gacor+thailand/