សមាគមពន្លឺ បានបរិច្ចាគ វចនានុក្រម ខ្មែរ បារាំង អង្លេស មួយកំប្លេជូនដល់ បណ្ណាល័យពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សមាគមពន្លឺ ដែលបានបរិច្ចាគ វចនានុក្រម ខ្មែរ បារាំង អង្លេស មួយកំប្លេជូនដល់ បណ្ណាល័យពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ទុកជាឯកសារយោង និងជាប្រយោជន៍សាធារណៈ។ វចនានុក្រមនេះ ចងក្រង និងរៀបរៀងដោយ លោក វ៉ាន់ឌី កាអុន ហើយសមាគមពន្លឺ បានចាត់ចែងបោះពុម្ពផ្សាយវចនានុក្រម នៅឆ្នាំ២០២៣នេះ។

 

Flag Counter

https://www.hulusungaiselatankab.go.id/slot+gacor+thailand/