ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានរៀបចំបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំ២០២១ និងលើកទិសដៅសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ខាងមុខ

កាលពីថ្ងៃសុក្រទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានរៀបចំបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំ២០២១ និងលើកទិសដៅសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ខាងមុខ។ កម្មវិធីបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការហ្វឹកហ្វឺនសមត្ថភាពប្រចាំឆ្នាំដល់មន្ត្រីបុគ្គលិក ជាពិសេសទទួលបានការចូលរួមពីលោកបណ្ឌិត ឡឹក ជំនោរ អនុប្រធានសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរ លើប្រធានបទស្ដីពី ការរចនាទំព័រនិងការបោះពុម្ព។ សម្រាប់ការងារឆ្នាំ២០២២ខាងមុខពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យនឹង៖

-  បន្តរៀបចំបាឋកថាប្រចាំខែ

-  រៀបចំពានរង្វាន់អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យលើកទី៥ ឆ្នាំ២០២២

-  រៀបចំចងក្រងនិងបោះពុម្ពឯកសារចាស់ៗដែលមាននៅក្នុងក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ

-  បើកទ្វារទទួលអ្នកអាន អ្នកស្រាវជ្រាវ

-  ចងក្រស្ថិតិពុទ្ធិកបណ្ណាល័យទូទាំងប្រទេស

-  ចងក្រងនិងបោះពុម្ពទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយាចំនួន៤លេខ

-  ចែកផ្សាយសៀវភៅដែលពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបោះពុម្ពបានដល់បណ្ណាល័យ ពុទ្ធិកបណ្ណាល័យ និងវត្តអារាមនានា

-  ផ្សព្វផ្សាយកិច្ចការរបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនា និងពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យតាមរយៈគេហទំព័រ ហ្វេសប៊ុក និងឆានែលតេឡេក្រាម

-  និងកិច្ចការផ្សេងៗទៀត

សូមចុចលើលីងខាងក្រោម ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននានាពីពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ តាមតេឡេក្រាម។

https://t.me/BuddhistInstitute

sorsokny[at]gmail.com

Flag Counter