ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

កាសែតនគរវវត្ត

កាសែតនគរវត្ត  (១៩៣៧-១៩៤២)

ដំបូងឡើយឯកសារទាំងនេះជាហ្វីលរូបថតមានទំហំតូចជាអំណោយរបស់លោក  ដេវីដ ឆាន់ដ្ល័រ តាមរយៈលោក ស្រី ផេនី អេដវើត នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៧ ហើយត្រូវបានស្គេនឡើងវិញ ដែលអាចមើលបានក្នុងកុំព្យូទ័រ ។ ឥលូវត្រូវបានព្រីនលើក្រដាស A3 ចងជាពីរក្បាល។ ក្បាលទី១ពីឆ្នាំ ១៩៣៧-១៩៣៩ និងក្បាលទី២ពីឆ្នាំ១៩៤០-១៩៤២។ ទាំងនៅលើហ្វីលឬហ្វាលក្នុងកុំព្យូទ័រឬក៏នៅលើក្រដាសដែលព្រីនចេញមកមានកន្លែងខ្លះមិនសូវច្បាស់ប៉ុន្តែតិចតួចទេ ។ សព្វថ្ងៃមានតម្កល់ទុកនៅ បណ្ណាល័យពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យទាំងពីរក្បាលទុកជូនអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីខ្មែរតទៅ ។ បណ្ណាល័យពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ សូមស្វាគមន៍គ្រប់ម៉ោងពេលធ្វើការ ។ សូមអរគុណ

Flag Counter