ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

កិច្ច ប្រជុំការងារអនុគណៈកម្មការ សរសេរសេចក្ដី ព្រាងប្រកាស និង លិខិតបទដ្ឋាន នានា ស្ដីពីការប្រព្រឹត្តទៅ នៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យលើក​ទី​២

  • Print

នារសៀលថ្ងៃចន្ទ ទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ញ៉ែម វ៉ាលី រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការសរសេរសេចក្ដីព្រាងប្រកាស និងលិខិតបទដ្ឋាននានាស្ដីពីការប្រព្រឹត្តទៅនៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ នៃក្រសួងធម្មការ និងសាសនា បានបន្តដឹកនាំប្រជុំការងាររបស់អនុគណៈកម្មការជាលើកទី២ ដើម្បីពិនិត្យមើលឯកសារ និងសេចក្ដីព្រាងនានាដែលពាក់ព័ន្ធ នៅសាលប្រជុំពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ។