ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

កិច្ចប្រជុំវាយតម្លៃស្នាដៃពានរង្វាន់អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យលើកទី៥ ឆ្នាំ២០២២

ព្រឹកថ្ងៃពុធ ទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២នេះ ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំវាយតម្លៃស្នាដៃពានរង្វាន់អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យលើកទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ដើម្បីស្វែងរកជ័យលាភីក្នុងប្រភេទរឿងខ្លី និងងកំណាព្យរឿងខ្លី។ កិច្ចប្រជុំបានដំណើរការក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្ដម ថោ គឿន អនុរដ្ឋលេខាធិការ និងជា ប្រធានគណៈកម្មការបច្ចេកទេស។

Flag Counter