ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

សេចក្តីជូនដំណឹង ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ នឹង ចូលរួមតាំងពិព័រណ៍សៀវភៅនៅកោះពេជ្រ

ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ នឹង ចូលរួមតាំងពិព័រណ៍សៀវភៅ រយៈពេល ៤ថ្ងៃ គឺពីថ្ងៃទី  ១៤ ដល់ ១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៣ នៅកោះពេជ្រ។សូមមកទស្សនាស្តង់ លេខ ៣៧ និងមានចែកជូនសៀវភៅមួយចំនួន  ដោយ ឥតគិតថ្លៃផងដែរ។

មន្ត្រីបុគ្គលិកពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានធ្វើទស្សនកិច្ចបណ្ណាល័យព្រឹទ្ធសភា, បណ្ណាល័យ ហ៊ុន សែន បឹងត្របែក និងបណ្ណសារដ្ឋានជាតិ

ថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ មន្ត្រីបុគ្គលិកពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានធ្វើទស្សនកិច្ចបណ្ណាល័យព្រឹទ្ធសភា, បណ្ណាល័យ ហ៊ុន សែន បឹងត្របែក និងបណ្ណសារដ្ឋានជាតិ ដើម្បីស្វែងយល់ពីដំណើរការបណ្ណាល័យ, ការបម្រើសេវាកម្មបណ្ណាល័យដល់សាធារណជន, ការទុកដាក់ឯកសារ ព្រមទាំងកិច្ចសហការក្នុងនាមស្ថាប័នឯកសារ ដើម្បីត្រៀមរៀបចំជាបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិចរបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ នៅពេលខាងមុខ។

Read more: មន្ត្រីបុគ្គលិកពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានធ្វើទស្សនកិច្ចបណ្ណាល័យព្រឹទ្ធសភា, បណ្ណាល័យ ហ៊ុន សែន បឹងត្របែក...

កិច្ច ប្រជុំ ជាមួយលោកប្រធាន មន្ទីរ ធម្មការ និង សាសនា រាជធានីខេត្ត ទូទាំងប្រទេស

ព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ទី ១៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣ ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយលោកប្រធានមន្ទីរធម្មការ និង សាសនា រាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសព្រមទាំងមន្ត្រីជំនាញពុទ្ធិកបណ្ណាល័យ ដើម្បីរៀបចំកិច្ចការប្រមូលព័ត៌មានពុទ្ធិកសិក្សាប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ ក្នុងគោលបំណងអភិវឌ្ឍន៍ពុទ្ធិកបណ្ណាល័យ នាពេលអនាគត។

Flag Counter

Unauthorized

Error 401

This bucket cannot be viewed

You are not authorized to view this bucket

This bucket does not exist or is not publicly accessible at this URL. Check the URL of the bucket that you’re looking for or contact the owner to enable Public access.

Learn how to enable Public Access