ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

សេចក្តីជូនដំណឹង ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ នឹង ចូលរួមតាំងពិព័រណ៍សៀវភៅនៅកោះពេជ្រ

ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ នឹង ចូលរួមតាំងពិព័រណ៍សៀវភៅ រយៈពេល ៤ថ្ងៃ គឺពីថ្ងៃទី  ១៤ ដល់ ១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៣ នៅកោះពេជ្រ។សូមមកទស្សនាស្តង់ លេខ ៣៧ និងមានចែកជូនសៀវភៅមួយចំនួន  ដោយ ឥតគិតថ្លៃផងដែរ។

មន្ត្រីបុគ្គលិកពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានធ្វើទស្សនកិច្ចបណ្ណាល័យព្រឹទ្ធសភា, បណ្ណាល័យ ហ៊ុន សែន បឹងត្របែក និងបណ្ណសារដ្ឋានជាតិ

ថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ មន្ត្រីបុគ្គលិកពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានធ្វើទស្សនកិច្ចបណ្ណាល័យព្រឹទ្ធសភា, បណ្ណាល័យ ហ៊ុន សែន បឹងត្របែក និងបណ្ណសារដ្ឋានជាតិ ដើម្បីស្វែងយល់ពីដំណើរការបណ្ណាល័យ, ការបម្រើសេវាកម្មបណ្ណាល័យដល់សាធារណជន, ការទុកដាក់ឯកសារ ព្រមទាំងកិច្ចសហការក្នុងនាមស្ថាប័នឯកសារ ដើម្បីត្រៀមរៀបចំជាបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិចរបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ នៅពេលខាងមុខ។

Read more: មន្ត្រីបុគ្គលិកពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានធ្វើទស្សនកិច្ចបណ្ណាល័យព្រឹទ្ធសភា, បណ្ណាល័យ ហ៊ុន សែន បឹងត្របែក...

កិច្ច ប្រជុំ ជាមួយលោកប្រធាន មន្ទីរ ធម្មការ និង សាសនា រាជធានីខេត្ត ទូទាំងប្រទេស

ព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ទី ១៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣ ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយលោកប្រធានមន្ទីរធម្មការ និង សាសនា រាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសព្រមទាំងមន្ត្រីជំនាញពុទ្ធិកបណ្ណាល័យ ដើម្បីរៀបចំកិច្ចការប្រមូលព័ត៌មានពុទ្ធិកសិក្សាប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ ក្នុងគោលបំណងអភិវឌ្ឍន៍ពុទ្ធិកបណ្ណាល័យ នាពេលអនាគត។

Flag Counter

https://www.hulusungaiselatankab.go.id/slot+gacor+thailand/