ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍នព្វមាស (៩ខែ) ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣

ព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ វេលាម៉ោង១០:១៥នាទី ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍នព្វមាស (៩ខែ) ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្ដម ញ៉ែម វ៉ាលី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការ និងសាសនា និងដោយមានការចូលរួមដោយឯកឧត្ដម ថោ គឿន រដ្ឋលេខាធិការ, ឯកឧត្ដម សន ប៊ុនហួរ រដ្ឋលេខាធិការ, ឯកឧត្ដម សឿន សាន្ត អនុរដ្ឋលេខាធិការ, លោក ខុន តារា និងលោក សៅ សារ៉ន អគ្គនាយករងកិច្ចការសាសនា, លោកប្រធានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ និងមន្ត្រីបុគ្គលិកពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ។ កិច្ចប្រជុំបានប្រព្រឹត្តទៅដោយប្រធាន/តំណាងការិយាល័យទាំងប្រាំរបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ បានឡើងអានរបាយការណ៍ជូនថ្នាក់ដឹកនាំជ្រាប។ កិច្ចប្រជុំបានកត់សម្គាល់ពីការប្រឹងប្រែងរបស់មន្ត្រីបុគ្គលិកពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យទាំងអស់រហូតសម្រេចបានតាមផែនការរបស់ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា។ បន្ទាប់មក ឯកឧត្ដមរដ្ឋលេខាធិការប្រធានអង្គប្រជុំ បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនេះ និងសូមឲ្យប្រឹងប្រែងបន្តទៀត។

Read more: កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍នព្វមាស (៩ខែ) ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣

Flag Counter

Unauthorized

Error 401

This bucket cannot be viewed

You are not authorized to view this bucket

This bucket does not exist or is not publicly accessible at this URL. Check the URL of the bucket that you’re looking for or contact the owner to enable Public access.

Learn how to enable Public Access